НАЛАЙХ ДҮҮРЭГ МХХ

“АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА-АМЬДРАЛЫН БАТАЛГАА” АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХҮРЭЭНД ХАМТАРСАН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫГ ХИЙЖ БАЙНА

Цагдаагийн хэлтэс, Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн хамтарсан төлөвлөгөөний дагуу 3-р хорооны нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй 7 ААН-ийн үйл ажиллагаанд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн нөхцөлд урьдчилан сэргийлэх хяналт хийж, ковид-19 халдвараас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээ

May 25, 2020

“НЭГ ХОТ-НЭГ СТАНДАРТ” ЗОРИЛТОТ ЖИЛИЙН АЯНЫ ХҮРЭЭНД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙГДЭЖ БАЙНА

Тус аяны хүрээнд иргэдийн амьдрах орчны аюулгүй байдлыг хангуулахтай холбогдуулан нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудад өгсөн үүрэг, чиглэлийн хэрэгжилтийг хангах хүрээнд Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба, дүүргийн Засаг даргын Тамгын газартай хамтран ажиллалаа. Налайх дүүргийн 2,8 ду

May 21, 2020

БАРИЛГЫН ГАДНА ДУЛААЛГЫН АЖЛЫН ХОГ ХАЯГДАЛД ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙЛЭЭ

Налайх дүүргийн Засаг даргын А/143 дугаар захирамжийн дагуу Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж буй барилгын гадна дулаалгын ажлын явцад үүссэн хог хаягдлын зайлуулалтанд ЗДТГ-тай хамтарсан хяналт хийхэд ажил гүйцэтгэгч 13 барилгын компаниас 10 нь хогоо бүрэн ачуулж, 2 нь ТҮК-иар маргааш ачуулаха

May 18, 2020

СОГТУУРУУЛАХ УНДАА ХУДАЛДААЛАХ, ТҮҮГЭЭР ҮЙЛЧЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛТЭЙ ГАЗРУУДАД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙЛЭЭ

Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 2020.05.06-ны өдрийн “Ажлын хэсэг байгуулах тухай” А/157 дугаар тушаал, Налайх дүүргийн Хот төлөвлөлт, үйлдвэрлэл, ногоон хөгжлийн төсөл хөтөлбөрийн удирдагч бөгөөд Засаг даргын орлогчийн 2020.05.11-ний өдөр баталсан “Согтууруулах ундаа худалдаалах, тү

May 18, 2020

НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР ХИЙГДЭЖ БУЙ БАРИЛГЫН ГАДНА ДУЛААЛГА, БАРИЛГЫН ХОГ ХАЯГДЛЫН ЗАЙЛУУЛАЛТАНД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙГДЭЖ БАЙНА

Налайх дүүргийн Засаг даргын А/143 дугаар захирамжийн дагуу Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж буй барилгын гадна дулаалгын ажлын явцад үүссэн хог хаягдлын зайлуулалтанд хамтарсан хяналт шалгалт хийж, хогийг ачуулан орчныг цэвэрлүүлж, зарим компанид хугацаатай үүрэг өгөн ажиллаж байна.

May 15, 2020

НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ГЭР ХОРООЛЛЫН АЙЛ ӨРХҮҮДЭД ХАЛДВАРГҮЙТЛИЙГ ХИЙЖ АЖИЛЛАЛАА

Нийслэлийн Засаг даргын А/373 дугаар захирамжийн дагуу Налайх дүүргийн гэр хорооллын 5531 айл өрхүүдэд хийгдэж буй халдваргүйтгэлийн үйл ажиллагаанд Мэргэжлийн хяналтын хэлтсээс хяналт тавин, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч  Нандин-Өргөө ХХК-ийн ариутгагч нар болон хороодын хэсгийн ахлагч нартай хам

April 10, 2020
НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР

Сэрэмжлүүлэг мэдээ

Зөвлөмж мэдээ

Шинэ мэдээ

Фото мэдээ

© 2020 НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.