ХОЛБОГДОХ ХУУЛЬ

НМХГ-ЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТАЙ ХОЛБОГДОЛТОЙ ХУУЛИЙН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ …

№ Хууль тогтоомжийн нэр   1 Төрийн хяналт шалгалтын тухай нээх 2 Захиргааны ерөнхий хууль нээх 3 Авто замын тухай нээх 4 Авто тээврийн тухай нээх 5 Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай нээх 6 Авлигын эсрэг хууль  нээх 7 Архивын тухай  нээх 8 Ахмад настны тухай  н

November 26, 2019

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БОЛОН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ

  Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1. Энэ дүрмийн зорилго нь төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагч (цаашид “төрийн албан хаагч” гэх)-ийн албаны үйл ажиллагаанд баримтлах ёс зүйн нийтлэг хэм хэмжээг тогтоон хэвшүүлэх, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчсөн тухай иргэн, хуулийн

February 26, 2019

МАЛ АМЬТНЫ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

[gallery link="file" columns="2" size="medium" ids="25343,25344,25345,25346,25347,25348,25349,25350,25351,25352,25353,25354,25355,25356,25357,25358,25359,25360,25361,25362,25363,25364"]

January 21, 2019

ТӨРИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТУХАЙ ХУУЛИАС

ТӨРИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТУХАЙ   НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ 1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт 1.1.Энэ хуулийн зорилт нь төрийн хяналт шалгалтын тогтолцоо, төрийн захиргааны хяналт шалгалтын эрх зүйн үндсийг тодорхойлж, төрийн хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон х

January 14, 2019
НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР

Сэрэмжлүүлэг мэдээ

Зөвлөмж мэдээ

Шинэ мэдээ

Фото мэдээ

© 2020 НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.