ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГА, ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ХЭЛТЭС

2020 ОНЫ ЗӨВЛӨМЖ, МЭДЭГДЛИЙН ДҮН МЭДЭЭ

1 ДҮГЭЭР САРЫН ЗӨВЛӨМЖ, МЭДЭГДЛИЙН ДҮН МЭДЭЭ 2 ДҮГЭЭР САРЫН ЗӨВЛӨМЖ, МЭДЭГДЛИЙН ДҮН МЭДЭЭ 3 ДҮГЭЭР САРЫН ЗӨВЛӨМЖ, МЭДЭГДЛИЙН ДҮН МЭДЭЭ 4 ДҮГЭЭР САРЫН ЗӨВЛӨМЖ, МЭДЭГДЛИЙН ДҮН МЭДЭЭ 5 ДҮГЭЭР САРЫН ЗӨВЛӨМЖ, МЭДЭГДЛИЙН ДҮН МЭДЭЭ 6 ДҮГЭЭР САРЫН ЗӨВЛӨМЖ, МЭДЭГДЛИЙН ДҮН МЭДЭЭ 7 ДҮГЭ

February 20, 2020

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ЦАХИМ СИСТЕМЫН БҮРТГЭЛ /2019он/

2019 ОНЫ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ЦАХИМ СИСТЕМЫН БҮРТГЭЛ ШИЛЭН ХЯНАЛТЫН ЦАХИМ СИСТЕМД УЛСЫН БАЙЦААГЧДЫН БҮРТГЭСЭН БУСАД ХЯНАЛТ

January 20, 2020

МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГААС 2020 ОНД ХИЙХ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын 2019 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдрийн А/159 дүгээр тушаалаар баталсан Мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас 2020 онд хийх хяналт шалгалтын төлөвлөгөөг “Төрийн хяналт шалгалтын тухай” хуульд заасны дагуу олон нийтэд зарлаж байна. Аж ахуйн нэгж, байгуулл

December 23, 2019

НМХГ-ЫН 2019 ОНЫ 10-Р САРЫН ЗӨВЛӨМЖ, МЭДЭГДЛИЙН ДҮН МЭДЭЭ

“Түүхий нүүрс хэрэглэхийг хориглох тухай” Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 62 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах, гарч болзошгүй эрсдэл аюулаас иргэдийг урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газраас 2019 оны 10-р сард нийт 15 з

October 29, 2019

НМХГ-ЫН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ЯВЦЫН ДҮН МЭДЭЭ

             Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газраас 2019 онд 3515 объектод 4852 хяналт шалгалт, 2299 объектод 2844 зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэхээр төлөвлөснөөс 3 дугаар улирлын байдлаар төлөвлөсөн объектын 4112 буюу 86.2%-д төлөвлө

October 8, 2019

НМХГ-ЫН 2019 ОНЫ 3-Р УЛИРАЛЫН ЗӨВЛӨМЖ, МЭДЭГДЛИЙН ДҮН МЭДЭЭ

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газраас хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах, гарч болзошгүй эрсдэл аюулаас урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд 2019 оны эхний 3-н улиралд хяналтын 25 чиглэлээр нийт 532 зөвлөмжийг 19548 аж ахуйн нэгж байгууллагад, 564 мэдэгдлийг 24820 аж ахуйн нэгж байгууллага

September 24, 2019

НМХГ-ЫН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ЯВЦЫН ТООН МЭДЭЭ

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газраас 2019 онд 3515 объектод 4852 хяналт шалгалт, 2299 объектод 2844 зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэхээр төлөвлөснөөс 08 дугаар сарын 30-ны өдрийн байдлаар төлөвлөсөн объектын 3710 буюу 76.5%-д төлөвлөгөөт хяналт шалгалт, 1169 буюу 41.1%-д  төлөвлөгөөт зөвл

September 10, 2019

2019 ОНД ХИЙХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ЯВЦЫН МЭДЭЭ

2019 онд нийт 39 сэдэвчилсэн хяналт шалгалт хийхээр төлөвлөснөөс 25 хяналт шалгалтыг хийж дуусан НМХГ-ын даргын дэргэдэх Зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж, 2019 оны 9 дүгээр сарын 01-ний өдрийн байдлаар 14 төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийгдэж байна.

August 26, 2019
НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР

Сэрэмжлүүлэг мэдээ

Зөвлөмж мэдээ

Шинэ мэдээ

Фото мэдээ

© 2020 НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.