Төсөв санхүүгийн ил тод байдал

2022 ОНЫ ХҮҮ ТОРГУУЛИЙН ОРЛОГО

1 ДҮГЭЭР САРЫН ХҮҮ ТОРГУУЛИЙН ОРЛОГО 2 ДҮГЭЭР САРЫН ХҮҮ ТОРГУУЛИЙН ОРЛОГО 3 ДҮГЭЭР САРЫН ХҮҮ ТОРГУУЛИЙН ОРЛОГО 4 ДҮГЭЭР САРЫН ХҮҮ ТОРГУУЛИЙН ОРЛОГО 5 ДУГААР САРЫН ХҮҮ ТОРГУУЛИЙН ОРЛОГО 6 ДУГААР САРЫН ХҮҮ ТОРГУУЛИЙН ОРЛОГО ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН  ХҮҮ ТОРГУУЛИЙН ОРЛОГО 7 ДУГААР САРЫН

May 3, 2022

ТӨСӨВ САНХҮҮГИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ “ШИЛЭН ДАНС”

  2016 ОН                                                                                     БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ          АУДИТЫН ДҮГНЭЛТ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН       ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГАА 2017 ОН БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ            АУДИТЫН ДҮГНЭЛТ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН 

March 15, 2021

2021 ОНЫ ХҮҮ ТОРГУУЛИЙН ОРЛОГО

1 ДҮГЭЭР САРЫН ХҮҮ ТОРГУУЛИЙН ОРЛОГО 2 ДҮГЭЭР САРЫН ХҮҮ ТОРГУУЛИЙН ОРЛОГО 3 ДҮГЭЭР САРЫН ХҮҮ ТОРГУУЛИЙН ОРЛОГО 4 ДҮГЭЭР САРЫН ХҮҮ ТОРГУУЛИЙН ОРЛОГО 5 ДҮГЭЭР САРЫН ХҮҮ ТОРГУУЛИЙН ОРЛОГО 6 ДҮГЭЭР САРЫН ХҮҮ ТОРГУУЛИЙН ОРЛОГО 7 ДҮГЭЭР САРЫН ХҮҮ ТОРГУУЛИЙН ОРЛОГО 8 ДҮГЭЭР САРЫН ХҮҮ Т

February 3, 2021

2020 ОНЫ ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ

№ Материалын нэр Эхний үлдэгдэл Орлого Зарлага Эцсийн үлдэгдэл 1 Барилга, байгууламж         193,207,233.6           193,207,233.6 2 Тээрийн хэрэгсэл         528,105,950.0         653,690,210.0     114,748,150.0        1,067,048,010.0 3 Тоног төхөөрөмж      1,

January 21, 2021

2020 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙН ТАЙЛАН

№ Материалын нэр Эхний үлдэгдэл Орлого Зарлага Эцсийн үлдэгдэл 1 Барилга, байгууламж         193,207,233.6           193,207,233.6 2 Тээрийн хэрэгсэл         528,105,950.0         653,690,210.0     114,748,150.0        1,067,048,010.0 3 Тоног төхөөрөмж      1,

January 11, 2021

2020 ОНЫ ХҮҮ ТОРГУУЛИЙН ОРЛОГО

1 ДҮГЭЭР САРЫН ХҮҮ ТОРГУУЛИЙН ОРЛОГО 2 ДУГААР САРЫН ХҮҮ ТОРГУУЛИЙН ОРЛОГО 3 ДУГААР САРЫН Х ҮҮ ТОРГУУЛИЙН ОРЛОГО 4 ДҮГЭЭР САРЫН ХҮҮ ТОРГУУЛИЙН ОРЛОГО 5 ДУГААР САРЫН ХҮҮ ТОРГУУЛИЙН ОРЛОГО ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ХҮҮ ТОРГУУЛИЙН ОРЛОГО 6 ДУГААР САРЫН  ХҮҮ ТОРГУУЛИЙН ОРЛОГО 7 ДУГААР САРЫН

October 1, 2020

2018 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙН ХӨДЛӨЛИЙН ТАЙЛАН

ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙН ТОВЧОО  2018.06.30 д/д    Үзүүлэлт Эхний үлдэгдэл    Орлого  Зарлага Эцсийн үлдэгдэл 1. Барилга байгууламж 965 690 500 965 690 500 2. Авто тээврийн хэрэгсэл 337 614 700 2 500 000 331 905 950 3. Машин, тоног төхөөрөмж 812 074 156,80 3 2

April 5, 2020

ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГАА 2017 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН БАЙДЛААР

Туркийн хамтын ажиллагаа, зохицуулах агентлаг ТИКА-тай хамтран зөөврийн ажлын байраар хангах төслийн хүрээнд буцалтгүй тусламжаар 29 898 000 төгрөгийн иж бүрэн тавилгатай зөөврийн ажлын байр 2 ш хүлээн авсан. Чингэлтэй дүүргийн засаг даргын тамгын газрын 2017 оны төсвийн хөрөнгө оруулалтаар ЧД дэх М

April 5, 2020

ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ

ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙН ТОВЧОО                                                                                                                                                                                                                          2017.12.31 д/д    Үзүүлэлт Эхний үлдэгдэл  

April 5, 2020

НИЙСЛЭЛИЙН ТӨСӨВТ ОРУУЛСАН 2020 ОНЫ ХҮҮ ТОРГУУЛИЙН ОРЛОГЫН ТООЦОО

  2020 ОНЫ 1-Р САРД НИЙСЛЭЛИЙН ТӨСӨВТ ОРУУЛСАН ХҮҮ ТОРГУУЛИЙН ОРЛОГЫН ТООЦОО 2020 ОНЫ 2-Р САРД НИЙСЛЭЛИЙН ТӨСӨВТ ОРУУЛСАН ХҮҮ ТОРГУУЛИЙН ОРЛОГЫН ТООЦОО 2020 ОНЫ 3-Р САРД НИЙСЛЭЛИЙН ТӨСӨВТ ОРУУЛСАН ХҮҮ ТОРГУУЛИЙН ОРЛОГЫН ТООЦОО 2020 ОНЫ 4-Р САРД НИЙСЛЭЛИЙН ТӨСӨВТ ОРУУЛСАН ХҮҮ Т

March 4, 2020

© 2023 НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.