Төсөв санхүүгийн ил тод байдал

2020 ОНЫ ХҮҮ ТОРГУУЛИЙН ОРЛОГО

1 ДҮГЭЭР САРЫН ХҮҮ ТОРГУУЛИЙН ОРЛОГО 2 ДУГААР САРЫН ХҮҮ ТОРГУУЛИЙН ОРЛОГО 3 ДУГААР САРЫН Х ҮҮ ТОРГУУЛИЙН ОРЛОГО 4 ДҮГЭЭР САРЫН ХҮҮ ТОРГУУЛИЙН ОРЛОГО 5 ДУГААР САРЫН ХҮҮ ТОРГУУЛИЙН ОРЛОГО ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ХҮҮ ТОРГУУЛИЙН ОРЛОГО 6 ДУГААР САРЫН  ХҮҮ ТОРГУУЛИЙН ОРЛОГО 7 ДУГААР САРЫН

October 1, 2020

ТӨСӨВ САНХҮҮГИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ “ШИЛЭН ДАНС”

2016 ОН                                                                                    2017 ОН БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ          АУДИТЫН ДҮГНЭЛТ              БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ            АУДИТЫН ДҮГНЭЛТ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН       ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ                САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН           ҮНДСЭН

April 8, 2020

2018 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙН ХӨДЛӨЛИЙН ТАЙЛАН

ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙН ТОВЧОО  2018.06.30 д/д    Үзүүлэлт Эхний үлдэгдэл    Орлого  Зарлага Эцсийн үлдэгдэл 1. Барилга байгууламж 965 690 500 965 690 500 2. Авто тээврийн хэрэгсэл 337 614 700 2 500 000 331 905 950 3. Машин, тоног төхөөрөмж 812 074 156,80 3 2

April 5, 2020

ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГАА 2017 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН БАЙДЛААР

Туркийн хамтын ажиллагаа, зохицуулах агентлаг ТИКА-тай хамтран зөөврийн ажлын байраар хангах төслийн хүрээнд буцалтгүй тусламжаар 29 898 000 төгрөгийн иж бүрэн тавилгатай зөөврийн ажлын байр 2 ш хүлээн авсан. Чингэлтэй дүүргийн засаг даргын тамгын газрын 2017 оны төсвийн хөрөнгө оруулалтаар ЧД дэх М

April 5, 2020

2017 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙН ТОВЧОО

д/д    Үзүүлэлт Эхний үлдэгдэл    Орлого  Зарлага Эцсийн үлдэгдэл 1. Барилга байгууламж 965 690 500 965 690 500 2. Авто тээврийн хэрэгсэл 337 614 700 1 719 000 335 895 700 3. Машин, тоног төхөөрөмж 2 423 408 680 33 780 900 54 402 491,35 2 404 787 095

April 5, 2020

ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ

ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙН ТОВЧОО                                                                                                                                                                                                                          2017.12.31 д/д    Үзүүлэлт Эхний үлдэгдэл  

April 5, 2020

НИЙСЛЭЛИЙН ТӨСӨВТ ОРУУЛСАН 2020 ОНЫ ХҮҮ ТОРГУУЛИЙН ОРЛОГЫН ТООЦОО

  2020 ОНЫ 1-Р САРД НИЙСЛЭЛИЙН ТӨСӨВТ ОРУУЛСАН ХҮҮ ТОРГУУЛИЙН ОРЛОГЫН ТООЦОО 2020 ОНЫ 2-Р САРД НИЙСЛЭЛИЙН ТӨСӨВТ ОРУУЛСАН ХҮҮ ТОРГУУЛИЙН ОРЛОГЫН ТООЦОО 2020 ОНЫ 3-Р САРД НИЙСЛЭЛИЙН ТӨСӨВТ ОРУУЛСАН ХҮҮ ТОРГУУЛИЙН ОРЛОГЫН ТООЦОО 2020 ОНЫ 4-Р САРД НИЙСЛЭЛИЙН ТӨСӨВТ ОРУУЛСАН ХҮҮ Т

March 4, 2020

НИЙСЛЭЛИЙН ТӨСӨВТ ОРУУЛСАН 2019 ОНЫ ХҮҮ ТОРГУУЛИЙН ОРЛОГЫН ТООЦОО

  2019 ОНЫ 1-Р САРД НИЙСЛЭЛИЙН ТӨСӨВТ ОРУУЛСАН ХҮҮ ТОРГУУЛИЙН ОРЛОГЫН ТООЦОО 2019 ОНЫ 2-Р САРД НИЙСЛЭЛИЙН ТӨСӨВТ ОРУУЛСАН ХҮҮ ТОРГУУЛИЙН ОРЛОГЫН ТООЦОО 2019 ОНЫ 3-Р САРД НИЙСЛЭЛИЙН ТӨСӨВТ ОРУУЛСАН ХҮҮ ТОРГУУЛИЙН ОРЛОГЫН ТООЦОО 2019 ОНЫ 4-Р САРД НИЙСЛЭЛИ

January 2, 2020

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Тендер шалгаруулалтын нэр: Лабораторийн тэжээлт орчин, химийн урвалж бодис, лабораторийн зориулалттай  бусад  эд зүйлс нийлүүлэх Тендер шалгаруулалтын дугаар: НМХГ/20190301 Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар эрх бүхий тендерт оролцогчдоос НМХГ/20190301 дугаар бүхий Лабораторийн тэж

March 1, 2019
НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР

Сэрэмжлүүлэг мэдээ

Зөвлөмж мэдээ

Шинэ мэдээ

Фото мэдээ

© 2020 НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.