ЦӨМИЙН БОЛОН ЦАЦРАГИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭС

ЦАЦРАГИЙН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ ШААРДЛАГЫГ ХАНГУУЛААГҮЙ АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГАД АЛБАН ДААЛГАВАР ХҮРГҮҮЛЛЭЭ

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын баталсан удирдамжийн дагуу “Ди Ти Юу” ХХК-д төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг хийлээ. Хяналтаар тус компани нь цацрагийн аюулгүй байдлыг хангахтай холбоотой аюулгүй ажиллагааны шаардлагыг зөрчсөн тул Зөрчлийн тухай хуулийн дагуу холбогдох арга хэмжээг авч,

May 28, 2020

ЦӨМИЙН ХЭМЖҮҮР БАГАЖИЙГ БҮР ХАДГАЛАЛТАД ШИЛЖҮҮЛЭХ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ТАВЬЛАА

Бэрх зараа ХХК-д тусгай зөвшөөрөлгүй, зориулалтын бус байранд цацраг идэвхт үүсгүүр бүхий цөмийн хэмжүүр багаж хадгалагдаж байсан зөрчлийг арилгуулж, тус багажийг Цөмийн энергийн комиссын ажлын албаны Изотоп конторын бүр хадгалалтад шилжүүлэх үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллалаа. Тус цацраг идэвхт

May 28, 2020

ДҮҮРГҮҮДИЙН ГҮНИЙ ХУДГИЙН УНДНЫ УСАНД ЦАЦРАГИЙН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙЖ БАЙНА

Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 2020 оны хяналт шинжилгээний төлөвлөгөөний дагуу ундны ус нь цацрагийн аюулгүйн норм, холбогдох стандартын шаардлагыг хангаж буй эсэхэд хяналт тавих зорилгоор ундны уснаас дээж авч, Хүнсний аюулгүй байдлын үндэсний лавлагаа лабораторийн Цацрагийн хяналтын лаборатор

May 26, 2020

ЦАЦРАГТАЙ АЖИЛЛАГЧИЙГ МЭРГЭЖЛЭЭС ШАЛТГААЛАХ ӨВЧНИЙ ЭМНЭЛГИЙН ҮЗЛЭГТ ТОГТМОЛ ХАМРУУЛААГҮЙ ШҮДНИЙ ЭМНЭЛЭГТ АЛБАН ДААЛГАВАР ХҮРГҮҮЛЛЭЭ.

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газраас Бест дент ХХК-ийн шүдний эмнэлэгт цацрагийн аюулгүй байдлын чиглэлээр төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийлээ. Хяналтаар тус эмнэлэг нь цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дотоод дүрмийг мөрдөж ажилладаггүй, цацрагтай ажиллагчийг мэргэжлээс шалтгаалах өвчний эмнэлгийн үзлэ

May 20, 2020

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛГҮЙ РЕНТГЕН АППАРАТ АШИГЛАЖ БАЙСАН ЗӨРЧЛИЙГ ТАСЛАН ЗОГСООЛОО

Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын хяналт шалгалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу “Тусгай зөвшөөрөлгүй цацрагийн үүсгүүрийг илрүүлэх урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийх тухай” удирдамжийн дагуу “Сод Топаз” ХХК-ийн Топаз эмнэлэгт урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтыг хийлээ. Хяналтаар тус эмнэлэг нь суури

May 20, 2020

ЦАЦРАГИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХТАЙ ХОЛБООТОЙ АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ ШААРДЛАГЫГ ЗӨРЧСӨН ШҮДНИЙ ЭМНЭЛЭГТ АРГА ХЭМЖЭЭ ТООЦЛОО

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газраас Күүл бриз ХХК-ийн шүдний эмнэлэгт цацрагийн аюулгүй байдлын чиглэлээр төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийлээ. Хяналтаар тус эмнэлэг нь шүдний рентген зураг авахдаа шарлагын тунг зохистой хэмжээний хамгийн доод түвшинд байлгах арга хэмжээ авч ажилладаггүй, цацрагий

May 14, 2020

НЭГДСЭН ДАДЛАГА СУРГУУЛИЛТАД АШИГЛАГДАХ АЖЛЫН БАЙРАНД ЦАЦРАГИЙН ХЭМЖИЛТ ХИЙЛЭЭ

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар, Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газар хамтран Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд Найрамдах Польш Улсын Засгийн газрын хоорондын нөхцөлт зээлийн хэлэлцээрийн хүрээнд Онцгой байдлын ерөнхий газарт хүлээлгэн өгсөн “Гамшгийн үеийн хөдөлгөөнт хээрийн эмнэлэг”-ийг коронавир

May 1, 2020

ЦАЦРАГИЙН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААГ ХАНГУУЛАХ ТАЛААР ЗӨВЛӨН ТУСЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЛЭЭ

Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газраас Жинст эмнэлэг дэх Бурхан буудайн туяа ХХК-ийн эмнэлгийн рентген аппаратын ашиглалтын цацрагийн аюулгүй ажиллагаанд зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүллээ. Зөвлөн туслах үйлчи

April 30, 2020
НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР

Сэрэмжлүүлэг мэдээ

Зөвлөмж мэдээ

Шинэ мэдээ

Фото мэдээ

© 2020 НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.