Нийтээр дагаж мөрдөх шийдвэр

НИЙТЭЭР ДАГАЖ МӨРДӨХ ШИЙДВЭРИЙН ЖАГСААЛТ ШАДАР САЙД, МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРААС БАТАЛСАН УЛСЫН НЭГДСЭН БҮРТГЭЛД БҮРТГЭЛТЭЙ ШИЙДВЭРИЙН ЖАГСААЛТ Д/д Агуулга Улсын нэгдсэн бүртгэлийн дугаар Баталсаналбан тушаалтан ОГНОО Дугаар 1 Шадар сайд 2011.03.30 19 “Бүтээ

October 28, 2021

Шинэ мэдээ

Санал асуулга

© 2022 Төв аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.