Шуурхай штабын тандалт хариу арга хэмжээ, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний халдварын сэргийлэлт хяналтын бүлгүүд хавьтлын судалгааг хийж голомтыг цомотгох ажлыг төлөвлөн ажиллаж байна.

2021-04-01 114

Холбоотой мэдээ

© 2021 Сүхбаатар аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.