2021-01-12 105

Холбоотой мэдээ

2021-01-12

Өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт шийдвэрлэлтийн тайлан

Аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдээс ирүүлсэн хүсэлт, өргөдөл гомдлыг Абле цахим системээр бүртгэн ш

2021-01-12

© 2021 Сүхбаатар аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.