Видео мэдээ

Уриалга

https://www.facebook.com/MHG.Selenge/videos/pcb.2599411147000974/2599409133667842/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAjhIlXBkDLgGEAtq1LDkTV6ExInjb5pJKSRCRjZbAR9k_p4xuG_XRsx1k5prTmPju97YjFVx1j1j_a

03/18/2020

Хяналт шалгалтын мэдээ

https://www.facebook.com/www.se.inspection.gov.mn/videos/558764828045960/

03/05/2020

Иргэн та хүнсний бүтээгдэхүүн худалдан авахад:

https://www.facebook.com/www.se.inspection.gov.mn/videos/2619252391523807/

03/05/2020

Эрүүл хүнс, Эрүүл амьдрал

https://www.facebook.com/www.se.inspection.gov.mn/videos/952162938270833/

03/05/2020

мхг-аас мэдээлэлж байна

https://www.facebook.com/www.se.inspection.gov.mn/videos/213229126481016/

02/15/2020

МХГ-аас зөвлөж байна

https://www.facebook.com/www.se.inspection.gov.mn/videos/180847963176173/

02/14/2020

ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТЭНД ХЯНАЛТ ТАВИН АЖИЛЛАЖ БАЙНА

https://www.facebook.com/www.se.inspection.gov.mn/videos/993518641035039/

02/04/2020

ФОTО MЭДЭЭ

Шинэ мэдээ

Санал асуулга

© 2023 Сэлэнгэ аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.