Эрүүл мэнд, боловсрол, хүнсний хяналтын хэлтэс

 

Тус хэлтэс нь Сэлэнгэ аймгийн нутаг дэвсгэрт хүнс, орчны аюулгүй байдал, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний чанарыг хангах, хүн, мал, амьтны халдварт өвчин, хордлогоос сэргийлэх, түүнтэй тэмцэх, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний байгууллага, аж ахуйн нэгж, хүн, мал эмнэлэг, сургууль, хүүхдийн байгууллагын ажлын байрны эрүүл ахуйн нөхцөл бүрдүүлэх, бүх шатны боловсролын чанарыг сайжруулах, соёлын үнэт зүйлийг хамгаалах, баяжуулах, эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ, эм биобэлдмэлийн чанарыг дээшлүүлж, мал эмнэлэг, мал аж ахуй, үржил, газар тариалан, ургамал хамгааллын үйлчилгээний чанарыг дээшлүүлэх, аймгийн төвийн хүн амыг баталгаатай, эрүүл хүнс, чанартай бараа бүтээгдэхүүнээр хангах нөхцөлийг бүрдүүлэх үндсэн чиг үүрэгтэйгээр хяналт тавьж, Монгол Улсын холбогдох хууль тогтоомж, стандартын хэрэгжилтийг байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийн үйл ажиллагаанд хангуулах, лабораторийн шинжилгээгээр хүнсний чанар, аюулгүй байдлыг тогтоох зорилт тавин хэлтсийн дарга, улсын ахлах байцаагч 1, улсын байцаагч 11 нийт 12 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр үйл ажиллагаа явуулж байна.

Албан тушаал Овог нэр Утас
1 Хэлтсийн дарга,  Хүнсний чанар, стандартын хяналтын улсын  байцаагч Ц.Эрдэнэжав 99882008
2 Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч /Мандал сум дахь/ М.Болормаа 99826121
 3 Боловсролын хяналтын улсын  байцаагч Ц.Цогт-Эрдэнэ 99125947
 4 Хүнсний чанар, стандартын хяналтын улсын байцаагч Н.Оюундарь 99829891
 5 Мал эмнэлгийн хяналтын улсын байцаагч Б.Золзаяа 99869706
 6 Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч У.Энхбат 99143706
 7 Mал эмнэлгийн  хяналтын улсын байцаагч Э.Баяржаргал 99833935
 8 Эм, биобэлдмэлийн хяналтын улсын байцаагч Г.Чинчулуун 99833390
 9 Ургамал хамгаалал хорио цээрийн хяналтын улсын байцаагч Б.Сүхбаатар 99026111

 

 

 

ФОTО MЭДЭЭ

Шинэ мэдээ

Санал асуулга

© 2022 Сэлэнгэ аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.