Байгаль орчин, дэд бүтэц хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагч

 

Тус хэлтэс нь тус аймагт хот байгуулалт, барилга, инженерийн байгууламж, өргөх механизм, эрчим хүч, авто зам, тээвэр, мэдээлэл холбоо, хэмжил зүй, байгаль орчин, геологи уул уурхай, нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын салбарын хууль, тогтоомж, стандарт, норм, дүрэм, журмыг сахиулах, сурталчлан ухуулах, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, зөвлөн туслахад үндсэн үйл ажиллагаагаа чиглүүлэн байгууллага, аж ахуйн нэгж,  иргэдэд мэргэжлийн  зөвлөгөө өгч дэмжлэг үзүүлэх, иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах, ажиллах нөхцөлийг ханган, хэлтсийн дарга, улсын ахлах байцаагч 1, улсын байцаагч 12, нийт 13 хүний бүрэлдэхүүнтэй үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

№         Албан тушаал                         Овог нэр                    Утас

1 Хэлтсийн дарга, улсын ахлах байцаагч Н.Эрдэнэцогт 99246684
2 Барилгын техникийн хяналтын улсын байцаагч Б.Гэрэлмаа 99008693
3 Харилцаа холбооны хяналтын улсын байцаагч Ц.Амаржаргал 96004651
4 Авто тээврийн  хяналтын улсын байцаагч Г.Нансалмаа 88099109
5 Хэмжил зүйн хяналтын улсын байцаагч Ч.Алтангэрэл 99499534
6 Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч Н.Болдмаа 95126512
7 Геологи уул, уурхайн хяналтын улсын байцаагч Д.Даваадорж 99722787
8 Эрчим хүчний хяналтын улсын байцаагч Т.Мөнхтүвшин 99084574
9 Нийгмийн хамгааллын хяналтын улсын байцаагч Ж.Халиунаа 99242338
10 Хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагч Д.Машбат 99499980
11 Байгаль орчны хяналтын  улсын байцаагч Б.Онон 99210404
12 Автозамын хяналтын улсын байцаагч Г.Баярхүү 99497383
13 Газрын харилцаа, геодези,  зураг зүй,  хяналтын улсын байцаагч Б.Баярмаа 99806449

 

ФОTО MЭДЭЭ

Шинэ мэдээ

Санал асуулга

© 2022 Сэлэнгэ аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.