МО ЭНКО ХХК-Д БАЙГАЛИЙН ГАРАЛТАЙ ЦАЦРАГ ИДЭВХТ ИЗОТОПИЙН ИДЭВХИЙГ ТОДОРХОЙЛОХ ТАНДАЛТ СУДАЛГАА ХИЙЛЭЭ

October 5, 2020 206
Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын 2020 оны 01/21 дугаар удирдамжийн дагуу Ховд аймгийн Дарви сумын Хөшөөтийн уурхай Мо ЭнКо ХХК-ий Уурхайн хүдэр, хүдрийн баяжмал, овоолго, хаягдлын сан зэрэгт цацрагийн хэмжилтийн багажаар байгалийн гаралтай цацраг идэвхт изотопийн идэвхийг тодорхойлох тандалт судалгаа хийлээ.
Тандалт судалгааны явцад дээрх цэгүүдийн  хөрсний 3 дээж, усны 1 дээжийг авч МХЕГ-ын Хүнсний аюулгүй байдал, үндэсний лавлагаа лабораториийн Цацрагийн хяналтын лабораторид шинжлүүлэхээр хүргүүлэн ажиллаж байна.

Холбоотой мэдээ

МО ЭНКО ХХК-Д БАЙГАЛИЙН ГАРАЛТАЙ ЦАЦРАГ ИДЭВХТ ИЗОТОПИЙН ИДЭВХИЙГ ТОДОРХОЙЛОХ ТАНДАЛТ СУДАЛГАА ХИЙЛЭЭ

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын 2020 оны 01/21 дугаар удирдамжийн дагуу Ховд аймгийн Дарви сумын

October 5, 2020

ЭМ ХАНГАН НИЙЛҮҮЛЭХ БАЙГУУЛЛАГУУДАД ХУДАЛДААЛАГДАЖ БУЙ ХЭМЖИХ ХЭРЭГСЭЛД ШАЛГАЛТ, БАТАЛГААЖУУЛАЛТ ХИЙЖ БАЙНА

Аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын баталсан 2020 оны 21/442 дугаар удирдамжийн дагуу аймгийн

September 30, 2020

ХОВД АЙМАГТ ЭЗЭНГҮЙ ҮҮСГҮҮРИЙН ЭРЭЛ ХАЙГУУЛ, ЦАЦРАГИЙН БОЛЗОШГҮЙ НӨЛӨӨЛӨЛД ТАНДАЛТ СУДАЛГАА ХИЙЛЭЭ

Аймгийн МХГ-аас Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын баталсан 2020 оны 01/43 дугаартай удирдамж

September 30, 2020

© 2020 Ховд аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.