ОРОН БАЙРНЫ АГААР ДАХЬ РАДОНЫ ХУРИМТЛАЛЫН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ХЭМЖИЛТ ХИЙЛЭЭ

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын 2022 оны 01/33 тоот удирдамжийн хүрээнд Жаргалант сумын Залуус хо

ШИНЭЭР БАРИГДАЖ БАЙГАА БАРИЛГА, БАЙГУУЛАМЖИД УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ШАЛГАЛТ ХИЙЖ БАЙНА

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын баталсан 01/51 тоот урьдчилан сэргийлэх удирдамжаар аймгий

ОРОН БАЙРНЫ АГААР ДАХЬ РАДОНЫ ХУРИМТЛАЛЫН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ХЭМЖИЛТ ХИЙЛЭЭ

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын 2022 оны 01/33 тоот удирдамжийн хүрээнд Жаргалант сумын Залуус хо

ШИНЭЭР БАРИГДАЖ БАЙГАА БАРИЛГА, БАЙГУУЛАМЖИД УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ШАЛГАЛТ ХИЙЖ БАЙНА

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын баталсан 01/51 тоот урьдчилан сэргийлэх удирдамжаар аймгий

Шинэ мэдээ

Санал асуулга

© 2022 Ховд аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.