УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ШАЛГАЛТ ХИЙГДЭЖ БАЙНА.

         Мэргэжлийн Хяналтын Ерөнхий Газрын 2021 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу цаг үеийн шаардл

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙГДЭЖ БАЙНА.

Мэргэжлийн Хяналтын Ерөнхий газрын 2021 оны 01 дүгээр сарын 4-ний өдрийн 01/01 ''Коронавируст халдва

ХАЛДВАР ХАМГААЛЛЫН ДЭГЛЭМ МӨРДӨХ ТАЛААР ЗӨВЛӨМЖ ХҮРГҮҮЛЖ АЖИЛЛАЖ БАЙНА

Аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газраас Спорт заал, фитнесс клуб ажилуулж буй албан байгууллага, аж ахуй

УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ШАЛГАЛТ ХИЙГДЭЖ БАЙНА.

         Мэргэжлийн Хяналтын Ерөнхий Газрын 2021 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу цаг үеийн шаардл

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙГДЭЖ БАЙНА.

Мэргэжлийн Хяналтын Ерөнхий газрын 2021 оны 01 дүгээр сарын 4-ний өдрийн 01/01 ''Коронавируст халдва

ХАЛДВАР ХАМГААЛЛЫН ДЭГЛЭМ МӨРДӨХ ТАЛААР ЗӨВЛӨМЖ ХҮРГҮҮЛЖ АЖИЛЛАЖ БАЙНА

Аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газраас Спорт заал, фитнесс клуб ажилуулж буй албан байгууллага, аж ахуй

Шинэ мэдээ

Санал асуулга

© 2021 Ховд аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.