ЭРСДЭЛЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАН ХАМТРАН АЖИЛЛАЖ БАЙГАА ТА БҮХЭНД БАЯРЛАЛАА.

2020-06-23 63

Бага насны хүүхдийг осол аваарт өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Хэрлэн сумын I-Y багийн хүүхдийн тоглоомын талбай, цэцэрлэгт хүрээлэнгийн аюулгүй байдалд хяналт шалгалт хийж, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулахаар өгсөн үүрэг даалгаврын дагуу “Өндөрхаан“ тохижилтын газар нь эвдэрсэн, гэмтсэн тоглоомын талбай болон цэцэрлэгт хүрээлэнд засвар, үйлчилгээ хийж хүүхдийн аюулгүй байдлыг ханган ажиллаж байна.

Холбоотой мэдээ

ЭРСДЭЛЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАН ХАМТРАН АЖИЛЛАЖ БАЙГАА ТА БҮХЭНД БАЯРЛАЛАА.

Бага насны хүүхдийг осол аваарт өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Хэрлэн сумын I-Y багийн хүүхд

2020-06-23

ХЭНТИЙ АЙМГИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗРЫН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИ НЬ 2020 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛД:

Хяналт шалгалтын үйл ажиллагаатай уялдуулан эрсдэл, аюулаас урьдчилан сэргийлэхэд дэмжлэг үзүүлэ

2020-06-22

УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙЖ БАЙНА.

МХЕГазрын даргын баталсан 01/13 тоот удирдамжийн дагуу томоохон хэмжээний худалдааны төвүүдэд лабор

2020-05-27

© 2020 Хэнтий аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.