Үйл ажиллагааны ил тод байдал

2022 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН БИЧМЭЛ ТАЙЛАН

ГСА бичмэл тайлан нэгдүгээр улирал

April 12, 2022

МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗРЫН 2022 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө аймаг

April 12, 2022

Улсын ерөнхий байцаагчийн 01/02 албан даалгаварын хэрэгжилт

Улсын ерөнхий байцаагчийн 01,02 албан даалгаварын хэрэгжилт

December 10, 2021

Ил тод байдлын тайлан

ИЛ ТОД Жилийн эцэс тайлан

December 9, 2021

Лаборатори

Шинэ мэдээ

Санал асуулга

© 2022 Говьсүмбэр аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.