Үйл ажиллагааны ил тод байдал

МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРААС ИРҮҮЛСЭН ЗӨВЛӨМЖИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРААС ИРҮҮЛСЭН ЗӨВЛӨМЖ 0601

October 5, 2022

2022 оны хагас жилийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт

ГСА 2022 гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө төсөл

October 5, 2022

2022 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН БИЧМЭЛ ТАЙЛАН

ГСА бичмэл тайлан нэгдүгээр улирал

April 12, 2022

МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗРЫН 2022 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө аймаг

April 12, 2022

Лаборатори

Шинэ мэдээ

Санал асуулга

© 2023 Говьсүмбэр аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.