Ёс зүйн зөвлөл

2021 оны тайлан

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗРЫН ЁС ЗҮЙН ЗӨВЛӨЛИЙН 2021 ОНЫ ТАЙЛАН   2021.11. 25                                                                                                                                                                                     Чойр  Ёс зүйн з

December 3, 2021

АЛБАН ХААГЧДАД ЁС ЗҮЙН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Байгууллагын ёс зүйн зөвлөлийн 2021 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу нийт албан хаагчдад “Төрийн албан хаагчийн ёс зүй, харилцаа, хандлага” сэдэвт 2 удаагийн 6 цагийн сургалтыг удирдлагын академийн багш Н.Алтанцэцэгтэй хамтран цахимаар зохион байгууллаа. [gallery columns="2" size="medium" ids="

May 31, 2021

МХГ-ын ёс зүйн зөвлөлийн 2020 оны төлөвлөгөө

ЁС ЗҮЙН ЗӨВЛӨЛИЙН 2020 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ № Хэрэгжүүлэх ажил Хугацаа Хариуцах албан тушаалтан 1. Ёс зүйн зөвлөлийн төлөвлөгөөг гаргаж газрын даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэх 01 дүгээр сарын 25-ны дотор Г.Цэцэгдэмбэрэл 2. Албан хаагчдыг ёс зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, со

June 18, 2020

МХГ-ын ёс зүйн зөвлөлийн танилцуулга

ЗОРИЛГО: Төрийн захиргааны болон төрийн үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, ёс зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчсөн тухай иргэн, хуулийн этгээдийн гомдлыг хянан шийдвэрлэх . Мэргэжлийн хяналтын газрын Ёс зү

June 18, 2020

Хагас жилийн тайлан

Энд дарж үзнэ үү Ёс зүйн зөвлөлийн хагас жилийн тайлан

June 18, 2020

Ёс зүйн зөвлөлийн 2020 оны 01 дүгээр улирлын тайлан

Энд дарж үзнэ үү Ёс зүйн зөвлөлийн 1-р улирлын тайлан

June 18, 2020

Лаборатори

Шинэ мэдээ

Санал асуулга

© 2023 Говьсүмбэр аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.