Хүний нөөцийн ил тод байдал

2021 ОНД ИЛ ТОД БАЙДЛЫГ ХАНГАХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ИЛ-ТОД-2021-ТӨЛӨВЛӨГӨӨ-converted

May 30, 2021

ДАРХЛААЖУУЛАЛТАНД ХАМРАГДСАН АЛБАН ХААГЧДЫН СУДАЛГАА

МХГ ВАКЦИНД-ХАМРАГДСАН-АЛБАН-ХААГЧДЫН-СУДАЛГАА

May 30, 2021

АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН АСУУДАЛ ШИЙДВЭРЛЭСЭН ТАЛААР:

           Нийгмийн баталгааны хөтөлбөрийн дагуу 4 албан хаагчийг албаны бага түрээстэй орон сууцаар хангаж, нийгмийн баталгааг сайжруулан ажиллах, амьдрах нөхцөл боломжийг олгосон.            Төрийн захиргааны 8 албан хаагчид зэрэг дэвийн нэмэгдлийг, төрийн захиргааны 4, төрийн үйлчилээний 2 алб

May 30, 2021

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ТАЛААР:

2 хэлтэс, лаборатори 15 албан хаагч, төрийн үйлчилгээний 7 нийт 22 ажилтантай үйл ажиллагаа явуулж,  үүнээс 13 улсын байцаагч 24 хяналтыг хэрэгжүүлдэг.  Төрийн албаны тухай хуулийн дагуу мэргэшүүлэх багц цагийн 1, ахлах түшмэлийн 2, эрхэлсэн түшмэлийн 1 албан хаагч хамрагдсан. Нийт албан хаагчдаа

May 30, 2021

Хүний нөөцийн стратегийн хэрэгжилтийг үнэлэх, шинэчлэх үйл ажиллагаанд албан хаагчдын оролцох боломжийг бүрдүүлсэн байдал

МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨГЖЛИЙН ТЭРГҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛ, СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛТ, ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛ ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨГЖЛИЙН ТЭРГҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛ: 1.        Мэргэжлийн хяналт шалгалтын байгууллагын хэрэгцээ шаардлагыг оновчтой тодорхойлж, түүнд тулгуурлан хүний нөөцийг бүрдүүлэх; 2.        

May 29, 2021

2021 оны сул орон тооны мэдээлэл

Говьсүмбэр аймгийн Мэргэжлий хяналтын

May 29, 2021

Мэргэжлийн хяналтын газрын ажлын байрны сул орон тоог нөхөх зар

  № Ажлын байрны нэр Боловсрол Мэргэжил Тусгай шаардлага 1 2 3 4 5 1 Эрчим хүчний хяналтын улсын байцаагч Бакалавр ба түүнээс дэээш зэрэгтэй   ·        Цахилгааны инженер ·        Сэргээгдэх эрчим хүчний инженер Төрийн албаны мэргэшлийн шалгал

December 2, 2020

Лаборатори

Шинэ мэдээ

Санал асуулга

© 2021 Говьсүмбэр аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.