Хяналт шалгалтын мэдээ

Түүх соёлын үл хөдлөх дурсгалын улсын тооллого явагдаж байна

Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын А/256 дугаар захирамжаар байгуулагдсан ТСҮХД-ын тооллогыг зохион байгуулах салбар комисс улс болон аймгийн хамгаалалтад үл хөдлөх дурсгалын бүртгэн баримтжуулах тооллогыг 2022 оны 10 дугаар сарын 3-наас 7-ны өдрүүдэд Сүмбэр сумын 5,6-р багийн нутаг дэвсгэрт 51 газрын

October 10, 2022

Ундны усны чанар, аюулгүй байдалд хяналт шинжилгээ хийлээ

Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 2022 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан дагуу төвлөрсөн болон төвлөрсөн бус ус хангамжийн эх үүсвэр, ус түгээх байр, хэрэглэгчийн цэгийн уснаас дээж авч хими, нян судлалын нийт 10 үзүүлэлтээр шинжилгээнд хамруулав. Хяналт шинжилгээнд 9 газрын 45 усны дээжийг

September 20, 2022

Баянтал сумын Талын Илч ОНӨҮГ-т өвөлжилтийн бэлэн байдал 88 хувьтай хангагдсан байна

Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 2022 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Баянтал сумын Талын Илч ОНӨҮГ-ын өвөлжилтийн бэлэн байдал, техник тоног төхөөрөмж, шугам сүлжээний ашиглалт, аюулгүй ажиллагаанд урьдчилан сэргийлэх шалгалтыг  барилгын техникийн хяналтын улсын байцаагч хийж зөвлөгөө өгч ажилла

September 19, 2022

Хичээлийн шинэ жилийн бэлтгэл ажилд урьдчилан сэргийлэх хяналт хийлээ

2022 оны үйл ажиллагааны нэгдсэн төлөвлөгөө МХЕГ-ын даргын баталсан 01/91 тоот удирдамжийг үндэслэн 2022-2023 оны хичээлийн шинэ жилийн бэлтгэл хангагдсан байдалд Боловсролын болон Хүүхэд өсвөр үеийн эрүүл ахуйн хяналтаар Ерөнхий боловсролын 5 сургууль, СӨБ-ын 6 цэцэрлэг, 3 дотуур байр, тэдгээрийн 6

September 2, 2022

Хөнөөлт шавьж, ургамлын өвчин илрүүлэх, нитрат тодорхойлох тандалт судалгаа хийж байна

Баянтал, Шивээговь сумдад  ил талбай, хүлэмжийн болон өрхийн тариалан эрхлэгч 21 иргэн, аж ахуй нэгжийн талбайд хорио цээрийн үзлэг хийж, пестицид, гербицид хэрэглэсэн эсэхэд газар дээр нь нитратын хэмжээг тодорхойлж, зөвлөгөө өгч ажиллалаа. Мөн 14 иргэн, аж ахуй нэгжээс хорио цээр, хими, нян судлал

September 2, 2022

Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг, номын сан, архивын барилга байгууламжид радоны хуримтлалын хэмжээг тогтоох зорилгоор хэмжилт хийхэд стандартын шаардлага хангаж байна

Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 2022 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг, номын сан, архивын барилга байгууламжийн өрөө тасалгаа, танхимын агаар дахь радоны хуримтлалын хэмжээг тодорхойлж, хүрээлэн буй орчин болон хүн амын эрүүл мэндэд цацрагийн сөрөг нөлөөлөл

July 1, 2022

“Уяан товог-2022” аймгийн бүсийн хурдан морины уралдааны үед хяналт тавин ажиллаа

Хурдан морины уралдаан 2022 оны 06 дугаар сарын 25, 26-ны өдөр Сүмбэр сумын нутаг дэвсгэр, Уяан товогт зохион байгуулагдсан ба уралдааны явцад хурдан морь унаач хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангаж, осол бэртлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор “Үндэсний морин уралдааны уралдаанч хүүхдийн хамгаалалтын хувц

June 27, 2022

Элсэлтийн ерөнхий шалгалтад хөндлөнгийн хяналт тавин ажиллалаа

2022 оны Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын үйл ажиллагаа 5 дугаар сургууль дээр 4 өдөр зохион байгуулагдсан. Шалгалтад нийт давхардсан тоогоор 670 шалгуулагч хамрагдахаар бүртгүүлсэнээс 630 шалгуулагч хамрагдаж 1 шалгуулагч хоцорсон, 39 шалгуулагч ямар нэгэн шалтгаангүйгээр шалгалтад хамрагдсангүй. Шалгал

June 27, 2022

Халаалтын зуухнаас гарч буй хаягдал үнсэнд цацрагийн хяналтаар хяналт шинжилгээ хийлээ

  “Илчит сансар” ХХК-ийн халаалтын зуухнаас гарч байгаа хаягдал үнсний дээжийг Цацрагийн хяналтын лабораторид радийн эквивалентийн нийлбэр идэвх тодорхойлох шинжилгээнд хамруулахад шинжилгээний дүнгээр 97 Бк/кг үзүүлэлттэй гарсан ба энэ нь барилгын материал үйлдвэрлэх шаардлагыг хангаж байна

June 21, 2022

Хүүхдийн бэлгэнд боосон болон лангуугаар худалдаалж байсан хугацаа дууссан 12 нэрийн 435ш, 20 кг бүтээгдэхүүнийг илрүүлж устгууллаа

Хүүхдийн баярыг угтаж, болзошгүй эрсдэлээс  урьдчилан сэргийлэх зорилгоор МХЕГ-ын даргын баталсан 01/03 тоот удирдамжийн хүрээнд Сүмбэр сумын худалдаа үйлчилгээний газруудад худалдаалж байгаа хүүхдийн бэлэг болон хүнсний бүтээгдэхүүний чанар, аюулгүй байдалд урьдчилан сэргийлэх хяналт хийв. Хяналты

May 27, 2022

Лаборатори

Шинэ мэдээ

Санал асуулга

© 2023 Говьсүмбэр аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.