Төсөв санхүүгийн ил тод байдал

9 сарын мэдээ

ГСА төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

October 3, 2021

8 сарын мэдээ

8 сарын мэдээ

September 22, 2021

2021 оны 7 дугаар сарын мэдээ

Энд дарж үзнэ үү   Төсвийн гүйцэтгэлийн  7-р сарын мэдээ

August 5, 2021

2021 оны 6 дугаар сарын мэдээ

Энд дарж үзнэ үү! ГСА, Төсвийн гүйцэтгэлийн 6-р сарын мэдээ

July 8, 2021

2021 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө

1,ГСА-ХААТөлөвлөгөө-2021

June 3, 2021

2021 оны 5 дугаар сарын мэдээ

Эндээс үзнэ үү! ГСА, төсвийн гүйцэтгэлийн 5-р сарын мэдээ

May 31, 2021

2021 оны 4 дүгээр сарын мэдээ

Энд дарж үзнэ үү! ГСА, 4-р сарын мэдээ

May 14, 2021

2021 оны 3 дугаар сарын мэдээ

Эндээс үзнэ үү! Төсвийн гүйцэтгэлийн 3-р сарын мэдээ

April 5, 2021

ЗӨРЧИЛГҮЙ САНАЛ ДҮГНЭЛТ БҮХИЙ АУДИТЫН ГЭРЧИЛГЭЭ АВЛАА

Мэргэжлийн хяналтын газрын 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн аудитаар зөрчилгүй дүгнэлт хүлээн авлаа. Энд дарж мэдээлэлтэй танилцана уу Аудит дүгнэлт

March 19, 2021

2021 оны 2 дугаар сарын мэдээ

Энд дарж үзнэ үү   Төсвийн гүйцэтгэлийн 2-р сарын мэдээ

March 19, 2021

Лаборатори

Шинэ мэдээ

Санал асуулга

© 2021 Говьсүмбэр аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.