Төсөв санхүүгийн ил тод байдал

2020 оны 11 дүгээр сарын мэдээ

Эндээс үзнэ үү   ГСА, төсвийн гүйцэтгэлийн 11-р сарын мэдээ

December 1, 2020

2020 оны 10 дугаар сарын мэдээ

Эндээс үзнэ үү! ГСА 10-р сарын мэдээ

December 1, 2020

2020 оны 9 дүгээр сарын мэдээ

Эндээс үзнэ үү 9-р сарын мэдээ

October 2, 2020

2020 оны 8 дугаар сарын мэдээ

Эндээс үзнэ үү 8-р сарын мэдээ

October 2, 2020

2020 оны 7 дугаар сарын мэдээ

Эндээс үзнэ үү 7-р сарын мэдээ

October 2, 2020

2020 оны 6 дугаар сарын мэдээ

Эндээс үзнэ үү 6-р сарын мэдээ  

October 2, 2020

2020 оны 5 дугаар сарын мэдээ

ЭНДЭЭС ҮЗНЭ ҮҮ 2020 5 сарын мэдээ

June 18, 2020

2020 оны 4 дүгээр сарын мэдээ

ЭНДЭЭС ҮЗНЭ ҮҮ 2020 4 сарын мэдээ

June 18, 2020

2020 оны 3 дугаар сарын мэдээ

ЭНДЭЭС ҮЗНЭ ҮҮ 2020 3 сар-өглөг авлага 2020 3 сарын мэдээ

June 18, 2020

2020 оны 2 дугаар сарын мэдээ

ЭНДЭЭС ҮЗНЭ ҮҮ 2020 2 сар 2020 2сар- өглөг авлага

June 18, 2020

Лаборатори

Шинэ мэдээ

Санал асуулга

© 2022 Говьсүмбэр аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.