Төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ

2021 оны 7 дугаар сарын мэдээ

Энд дарж үзнэ үү   Төсвийн гүйцэтгэлийн  7-р сарын мэдээ

August 5, 2021

2021 оны 6 дугаар сарын мэдээ

Энд дарж үзнэ үү! ГСА, Төсвийн гүйцэтгэлийн 6-р сарын мэдээ

July 8, 2021

2021 оны 5 дугаар сарын мэдээ

Эндээс үзнэ үү! ГСА, төсвийн гүйцэтгэлийн 5-р сарын мэдээ

May 31, 2021

2021 оны 4 дүгээр сарын мэдээ

Энд дарж үзнэ үү! ГСА, 4-р сарын мэдээ

May 14, 2021

2021 оны 3 дугаар сарын мэдээ

Эндээс үзнэ үү! Төсвийн гүйцэтгэлийн 3-р сарын мэдээ

April 5, 2021

2021 оны 2 дугаар сарын мэдээ

Энд дарж үзнэ үү   Төсвийн гүйцэтгэлийн 2-р сарын мэдээ

March 19, 2021

2021 оны 1 дүгээр сарын мэдээ

Энд дарж үзнэ үү Төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ 1-р сар

March 19, 2021

2020 оны 12 дугаар сарын мэдээ

ГСА сарын мэдээ 12 сар

January 18, 2021

Төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ /2020/

2020 1 сарын мэдээ      2020 1 сар-өглөг авлага 2020 2 сар                        2020 2сар- өглөг авлага 2020 3 сарын мэдээ      2020 3 сар-өглөг авлага    2020 4 сарын мэдээ 2020 5 сарын мэдээ 2020 6 сарын мэдээ 2020 6 сарын мэдээ 2020 8 сарын мэдээ 2020 9 сарын мэдээ 20

June 18, 2020

Төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ /2019/

2019 1 сарын мэдээ 2019 2 сарын мэдээ 2019 3 сар-өглөг авлага 2019 3 сарын мэдээ 2019 4 сарын мэдээ 2019 5 сарын мэдээ 2019 6 сар-нэмэлт санхүүжилт 2019 6 сарын мэдээ 2019 7 сар-нэмэлт 2019 7 сар-өглөг авлага 2019 7 сарын мэдээ 2019 8 сар-нэмэлт санхүүжилт 2019 8

June 18, 2020

Лаборатори

Шинэ мэдээ

Санал асуулга

© 2022 Говьсүмбэр аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.