Төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ

2 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2 сарын мэдээ ГСА

March 1, 2022

12 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Төсвийн гүйцэтгэл 12 сар

January 5, 2022

11 сарын төсвийн гүйцэтгэл

ГСА МХГ төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 11 сарын

December 2, 2021

10-р сарын төсвийн гүйцэтгэл

10-р сарын мэдээ төсвийн гүйцэтгэл

December 2, 2021

9 сарын мэдээ

ГСА төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

October 3, 2021

8 сарын мэдээ

8 сарын мэдээ

September 22, 2021

2021 оны 7 дугаар сарын мэдээ

Энд дарж үзнэ үү   Төсвийн гүйцэтгэлийн  7-р сарын мэдээ

August 5, 2021

2021 оны 6 дугаар сарын мэдээ

Энд дарж үзнэ үү! ГСА, Төсвийн гүйцэтгэлийн 6-р сарын мэдээ

July 8, 2021

2021 оны 5 дугаар сарын мэдээ

Эндээс үзнэ үү! ГСА, төсвийн гүйцэтгэлийн 5-р сарын мэдээ

May 31, 2021

Лаборатори

Шинэ мэдээ

Санал асуулга

© 2022 Говьсүмбэр аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.