Төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ

09 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 09 сар

October 3, 2022

8 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

8-р сарын мэдээ

September 1, 2022

7 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

7-р сарын мэдээ

August 1, 2022

6-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

6 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

July 1, 2022

5-р Сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 5 сар

June 2, 2022

төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 4 сар

ГСА аймаг ТГ мэдээ 4 сар

May 2, 2022

төсвийн гүйцэтгэл 3 сар

төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 3 сар

April 1, 2022

2 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2 сарын мэдээ ГСА

March 1, 2022

12 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Төсвийн гүйцэтгэл 12 сар

January 5, 2022

Лаборатори

Шинэ мэдээ

Санал асуулга

© 2023 Говьсүмбэр аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.