Сургалтын баг

СУРГАЛТЫН БАГИЙН 2021 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

СУРГАЛТЫН БАГИЙН 2021 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 2021-12-13 № Арга хэмжээ Хүрэх үр дүн /чанар/ Хэрэгжилт 1 Сургалтын хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлох. 1.         Албан хаагч бүрийн сургалтын хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлох. 2.         Салбарын болон бизнес эрхлэгчдийн сургалтын

December 15, 2021

Лаборатори

Шинэ мэдээ

Санал асуулга

© 2023 Говьсүмбэр аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.