Сарын мэдээ

Мэргэжлийн хяналтын газрын 2022 оны 04 дүгээр сарын үйл ажиллагааны мэдээ

Байгууллагын нийт 20 албан хаагчаас коронавирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх I,II тунд албан хаагчид бүрэн хамрагдсан, III тунд 17 албан хаагч хамрагдсан, IV тунд 2 албан хаагч хамрагдсан. Үүнд: 2 албан хаагч ковидын халдвар авсан, вакцинд хамрагдах хугацаа болоогүй. 1 албан хаагч эрүүл мэндийн

May 10, 2022

Мэргэжлийн хяналтын газрын 12 дугаар сарын үйл ажиллагааны мэдээ

2021.12.23                                                                                                                            Чойр Байгууллагын нийт 20 албан хаагчаас коронавирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх I,II тунд албан хаагчид бүрэн хамрагдсан, III тунд 16 албан хаагч хамрагдсан.

January 5, 2022

Мэргэжлийн хяналтын газрын 11 дүгээр сарын үйл ажиллагааны мэдээ

2021.11.25                                                                                                                            Чойр Байгууллагын нийт 21 албан хаагчаас коронавирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх I,II тунд албан хаагчид бүрэн хамрагдсан, III тунд 11 албан хаагч хамрагдсан.

December 7, 2021

Мэргэжлийн хяналтын газрын 10 дугаар сарын үйл ажиллагааны мэдээ

2021.10.25                                                                                                                            Чойр Байгууллагын нийт 21 албан хаагчаас коронавирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх I,II тунд албан хаагчид бүрэн хамрагдсан, III тунд 9 албан хаагч хамрагдсан.

December 7, 2021

Мэргэжлийн хяналтын газрын 09 дүгээр сарын үйл ажиллагааны мэдээ

2021.09.23                                                                                                                        Чойр Дотоод ажлын хүрээнд: Нийт 45 албан бичиг ирүүлснээс хариутай 25 бичиг байна. Үүнээс 12 албан бичгийг хугацаанд нь шийдвэрлэж, шийдвэрлэх шатандаа байгаа 13 би

December 7, 2021

Мэргэжлийн хяналтын газрын 08 дугаар сарын үйл ажиллагааны мэдээ

2021.08.24                                                                                                                        Чойр Дотоод ажлын хүрээнд: Нийт 26 албан бичиг ирүүлснээс хариутай 5 бичиг байна. Үүнээс 4 албан бичгийг хугацаанд нь шийдвэрлэж, шийдвэрлэх шатандаа байгаа 1 бичиг

December 7, 2021

Мэргэжлийн хяналтын газрын 07 дугаар сарын үйл ажиллагааны мэдээ.

2021.07.24                                                                                                                        Чойр   Дотоод ажлын хүрээнд: Нийт 17 албан бичиг ирүүлснээс хариутай 2 бичиг байна. Үүнээс 1 албан бичгийг хугацаанд нь шийдвэрлэж, шийдвэрлэх шатандаа байг

December 7, 2021

Лаборатори

Шинэ мэдээ

Санал асуулга

© 2022 Говьсүмбэр аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.