Сарын мэдээ

Мэргэжлийн хяналтын газрын 2022 оны 09 дүгээр сарын үйл ажиллагааны мэдээ

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗРЫН 2022 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭ   2022.09.28                                                                                                                                                                                        

October 6, 2022

Мэргэжлийн хяналтын газрын 2022 оны 08 дугаар сарын үйл ажиллагааны мэдээ

      Дотоод ажлын хүрээнд: Нийт 18 албан бичиг ирүүлснээс хариутай 12 бичиг байна. Үүнээс 5 албан бичгийг хугацаанд нь шийдвэрлэж, шийдвэрлэх шатандаа байгаа 7 бичиг байна. Байгууллагаас нийт 8 албан бичгийг төлөвлөж холбогдох иргэн, ААНБ-д хүргүүлэв. Иргэн, ААНБ-аас нийт 14 өргөдөл, гомдо

September 19, 2022

Мэргэжлийн хяналтын газрын 2022 оны 07 дугаар сарын үйл ажиллагааны мэдээ

Дотоод ажлын хүрээнд: Нийт 11 албан бичиг ирүүлснээс хариутай 5 бичиг байна. Үүнээс 3 албан бичгийг хугацаанд нь шийдвэрлэж, шийдвэрлэх шатандаа байгаа 2 бичиг байна. Байгууллагаас нийт 5 албан бичгийг төлөвлөж холбогдох иргэн, ААНБ-д хүргүүлэв. Тайлант хугацаанд 26 заалттай улсын байцаагчийн

September 19, 2022

Мэргэжлийн хяналтын газрын 2022 оны 06 дугаар сарын үйл ажиллагааны мэдээ

Дотоод ажлын хүрээнд: Нийт 29 албан бичиг ирүүлснээс хариутай 25 бичиг байна. Үүнээс 11 албан бичгийг хугацаанд нь шийдвэрлэж, шийдвэрлэх шатандаа байгаа 14 бичиг байна. Байгууллагаас нийт 29 албан бичгийг төлөвлөж холбогдох иргэн, ААНБ-д хүргүүлэв. Иргэн, ААНБ-аас нийт 18 өргөдөл, гомдол, хүсэлт

June 30, 2022

Мэргэжлийн хяналтын газрын 2022 оны 05 дугаар сарын үйл ажиллагааны мэдээ

Дотоод ажлын хүрээнд: Нийт 53 албан бичиг ирүүлснээс хариутай 37 бичиг байна. Үүнээс 15 албан бичгийг хугацаанд нь шийдвэрлэж, шийдвэрлэх шатандаа байгаа 19 бичиг байна. Байгууллагаас нийт 44 албан бичгийг төлөвлөж холбогдох иргэн, ААНБ-д хүргүүлэв. Иргэн, ААНБ-аас нийт 17 өргөдөл, гомдол, хүсэлт

June 30, 2022

Мэргэжлийн хяналтын газрын 2022 оны 04 дүгээр сарын үйл ажиллагааны мэдээ

Байгууллагын нийт 20 албан хаагчаас коронавирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх I,II тунд албан хаагчид бүрэн хамрагдсан, III тунд 17 албан хаагч хамрагдсан, IV тунд 2 албан хаагч хамрагдсан. Үүнд: 2 албан хаагч ковидын халдвар авсан, вакцинд хамрагдах хугацаа болоогүй. 1 албан хаагч эрүүл мэндийн

May 10, 2022

Мэргэжлийн хяналтын газрын 12 дугаар сарын үйл ажиллагааны мэдээ

2021.12.23                                                                                                                            Чойр Байгууллагын нийт 20 албан хаагчаас коронавирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх I,II тунд албан хаагчид бүрэн хамрагдсан, III тунд 16 албан хаагч хамрагдсан.

January 5, 2022

Лаборатори

Шинэ мэдээ

Санал асуулга

© 2023 Говьсүмбэр аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.