Сарын мэдээ

Мэргэжлийн хяналтын газрын 05 дугаар сарын үйл ажиллагааны мэдээ

Зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагааны хүрээнд: Үйл ажиллагаа хэвийн явагдаж байгаа 9 газрын эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын дэглэм мөрдөлтөд шалгалт хийж, халдвар хамгааллын дэглэмийн шаардлага хангаагүй 1 газарт Зөрчлийн тухай хуулийн холбогдох заалтын дагуу 500 0000 төгрөгийн торгуулийн арга хэ

May 25, 2021

Мэргэжлийн хяналтын газрын 2021 оны 03 дугаар сарын үйл ажиллагааны мэдээ

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗРЫН 2021 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭ 2021.03.25                                                                                                                                  Чойр Дотоод ажлын хүрээнд: Нийт 42 албан бичиг ирүүлснээ

March 25, 2021

Мэргэжлийн хяналтын газрын 2021 оны 02 дугаар сарын үйл ажиллагааны мэдээ

Дотоод ажлын хүрээнд: 1.Нийт 52 албан бичиг ирүүлснээс хариутай 25 бичиг байна. Үүнээс 3 албан бичгийг хугацаанд нь шийдвэрлэж, шийдвэрлэх шатандаа байгаа 22 /хяналт шалгалтын удирдамж/ бичиг байна. Байгууллагаас нийт 30 албан бичгийг төлөвлөж холбогдох иргэн, ААНБ-д хүргүүлэв. 2.Иргэн,ААНБ

February 26, 2021

Мэргэжлийн хяналтын газрын 2021 оны 01 дүгээр сарын үйл ажиллагааны товч мэдээлэл

Дотоод ажлын хүрээнд: Нийт 40 албан бичиг ирүүлснээс хариутай 18 бичиг байна. Үүнээс 6 албан бичгийг хугацаанд нь шийдвэрлэж, шийдвэрлэх шатандаа байгаа 12 бичиг байна. Байгууллагаас нийт 21 албан бичгийг төлөвлөж холбогдох иргэн, ААНБ-д хүргүүлэв. Иргэн, ААНБ-аас нийт 9 өргөдөл, гомдол

January 26, 2021

Лаборатори

Шинэ мэдээ

Санал асуулга

© 2021 Говьсүмбэр аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.