Барилга, байгууламж барих газар олголт, зураг төсөл зохиох, ашиглалтад хүлээн авахад эрүүл ахуйн дүгнэлт гаргах

Барилга байгууламжийн зураг төсөл хянасан тухай

    Эрүүл ахуйн тухай хуулийн  5 дугаар зүйлийн 5.3 дэх заалтын дагуу Баярмега сервис ХХК -ийн хүсэлтээр Халуун усны барилга,  иргэн Д.Жавхлангийн хүсэлтээр Оргил зочид буудлын өргөтгөлийн  барилга, Баян төхөм шандат ХХК-ийн хүсэлтээр худалдааны төвийн  барилга, ММ архитектур ХХК-ний хүсэлтээр 2 дуг

May 3, 2022

Лаборатори

Шинэ мэдээ

Санал асуулга

© 2023 Говьсүмбэр аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.