Төрийн аудит

2021 оны аудитын дүгнэлт

Аудитын дүгнэлт 2021 он

February 25, 2022

2020 оны Аудитын дүгнэлт

2020 оны аудитын дүгнэлт

December 13, 2021

ЗӨРЧИЛГҮЙ САНАЛ ДҮГНЭЛТ БҮХИЙ АУДИТЫН ГЭРЧИЛГЭЭ АВЛАА

Мэргэжлийн хяналтын газрын 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн аудитаар зөрчилгүй дүгнэлт хүлээн авлаа. Энд дарж мэдээлэлтэй танилцана уу Аудит дүгнэлт

March 19, 2021

2018 оны санхүүгийн тайлангаар “Зөрчилгүй санал дүгнэлтийн гэрчилгээ” гардан авлаа

2018 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын шалгалтаар манай байгууллага “Зөрчилгүй’ санал дүгнэлт авч, “Зөрчилгүй санал дүгнэлтийн гэрчилгээг’ 2019 оны 02-р сарын 22-ны өдөр гардан авлаа.

March 30, 2020

Лаборатори

Шинэ мэдээ

Санал асуулга

© 2023 Говьсүмбэр аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.