Түүх соёлын үл хөдлөх дурсгалын улсын тооллого явагдаж байна

October 10, 2022 711

Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын А/256 дугаар захирамжаар байгуулагдсан ТСҮХД-ын тооллогыг зохион байгуулах салбар комисс улс болон аймгийн хамгаалалтад үл хөдлөх дурсгалын бүртгэн баримтжуулах тооллогыг 2022 оны 10 дугаар сарын 3-наас 7-ны өдрүүдэд Сүмбэр сумын 5,6-р багийн нутаг дэвсгэрт 51 газрын дурсгалыг тоолж бүртгэлжүүллээ.

Салбар комиссын тооллогын явц 62 хувьтай үргэлжилж байна.

Холбоотой мэдээ

Түүх соёлын үл хөдлөх дурсгалын улсын тооллого явагдаж байна

Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын А/256 дугаар захирамжаар байгуулагдсан ТСҮХД-ын тооллогыг зохион бай

October 10, 2022

Ундны усны чанар, аюулгүй байдалд хяналт шинжилгээ хийлээ

Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 2022 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан дагуу төвлөрсөн бо

September 20, 2022

Баянтал сумын Талын Илч ОНӨҮГ-т өвөлжилтийн бэлэн байдал 88 хувьтай хангагдсан байна

Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 2022 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Баянтал сумын Талын Илч ОНӨ

September 19, 2022

© 2023 Говьсүмбэр аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.