Ундны усны чанар, аюулгүй байдалд хяналт шинжилгээ хийлээ

September 20, 2022 148

Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 2022 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан дагуу төвлөрсөн болон төвлөрсөн бус ус хангамжийн эх үүсвэр, ус түгээх байр, хэрэглэгчийн цэгийн уснаас дээж авч хими, нян судлалын нийт 10 үзүүлэлтээр шинжилгээнд хамруулав. Хяналт шинжилгээнд 9 газрын 45 усны дээжийг шинжилгээнд хамруулахад лабораторийн дүнгээр уг цэгүүдийн ус нь “Ундны ус. Эрүүл ахуйн шаардлага, чанар, аюулгүй байдлын үнэлгээ MNS 0900: 2018” стандартад заасан шаардлагад нийцэж байна. Шинжилгээний дүнд үндэслэн 4 газарт дүгнэлт гарган хүргүүлэв. Хяналт шинжилгээний явцад усны барилга байгууламж нь шаардлагад нийцээгүй 1 газарт 4 заалттай албан шаардлага хүргүүлж, хэрэгжилтийг хангуулав.

Холбоотой мэдээ

Ундны усны чанар, аюулгүй байдалд хяналт шинжилгээ хийлээ

Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 2022 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан дагуу төвлөрсөн бо

September 20, 2022

Баянтал сумын Талын Илч ОНӨҮГ-т өвөлжилтийн бэлэн байдал 88 хувьтай хангагдсан байна

Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 2022 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Баянтал сумын Талын Илч ОНӨ

September 19, 2022

Хичээлийн шинэ жилийн бэлтгэл ажилд урьдчилан сэргийлэх хяналт хийлээ

2022 оны үйл ажиллагааны нэгдсэн төлөвлөгөө МХЕГ-ын даргын баталсан 01/91 тоот удирдамжийг үндэслэн

September 2, 2022

© 2022 Говьсүмбэр аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.