“Хог хаягдлаас үүсэх эрсдэл, түүнд тавих төрийн хяналт” сэдэвт сургалт зохион байгуулав

July 6, 2022 340

Байгууллагын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу байгаль орчин, газар, геодези зураг зүйн хяналтын улсын байцаагч “Хог хаягдлаас үүсэх эрсдэл, түүнд тавих төрийн хяналт” сэдвээр 2022 оны 06 дугаар сарын 27-нд байгууллагын албан хаагчдад танхимаар, 2022 оны 07 дугаар сарын 04-ний өдөр Сүмбэр сумын 1-р багт гаалийн хяналтын бүс, ачилт буулгалтын талбайн үйл ажиллагаа эрхэлдэг 9 ААНБ-д цахимаар сургалтыг зохион байгуулж, Аяганы хонхорын гэр хорооллын баруун талд үүссэн хог хаягдлыг баяр наадмаас өмнө хамтарч цэвэрлэхийг үүрэг болгон албан бичгээр хүргүүлэв.

Холбоотой мэдээ

“Хог хаягдлаас үүсэх эрсдэл, түүнд тавих төрийн хяналт” сэдэвт сургалт зохион байгуулав

Байгууллагын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу байгаль орчин, газар, геодези зураг зүйн хяналтын улсын

July 6, 2022

Мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төв, Насан туршийн боловсролын төвийн үйл ажиллагаа хангалттай сайн байна

МХЕГ-аас ирүүлсэн удирдамжаар Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв, Насан туршийн боловсролын төвийн

June 17, 2022

© 2022 Говьсүмбэр аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.