6-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

July 1, 2022 63

6 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Холбоотой мэдээ

8 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

8-р сарын мэдээ

September 1, 2022

7 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

7-р сарын мэдээ

August 1, 2022

6-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

6 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

July 1, 2022

© 2022 Говьсүмбэр аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.