Мэргэжлийн хяналтын газраас аймаг, сумдын наадмаар хүнсний худалдаа, хоол, хүнс үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа эрхлэх аж ахуйн нэгж , иргэдэд сургалт зохион байгуулав

July 1, 2022 176

Аймаг, сумдын наадмаар хүнсний худалдаа, хоол, хүнс үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа эрхлэгч аж ахуйн нэгж , иргэдэд эрүүл ахуйн зохистой дадал, хоол хүнсээр дамжих халдвар хордлогоос сэргийлэх, хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний чанар, аюулгүй байдал, хадгалалт, хугацаа, үйл ажиллагаанд тавигдах шаардлага, мал эмнэлгийн гэрчилгээний цахим систeмийн танилцуулга сэдвээр сургалтыг зохион байгуулав.

Сургалтад хүнсний худалдаа, хоол, хүнс үйлдвэрлэлийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэгч ААН-үүдинй ажилтан, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч иргэн нийт 61 хүн хамрагдав.

Сургалтад оролцогчдод хоол хүнсээр дамжих хордлого, хордлогот халдвараас сэргийлэх тухай 24 заалттай улсын байцаагчийн зөвлөмж хүргүүлж, мэргэжил арга арга зүйн зөвлөгөө өгөв.

Холбоотой мэдээ

“Хог хаягдлаас үүсэх эрсдэл, түүнд тавих төрийн хяналт” сэдэвт сургалт зохион байгуулав

Байгууллагын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу байгаль орчин, газар, геодези зураг зүйн хяналтын улсын

July 6, 2022

Мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төв, Насан туршийн боловсролын төвийн үйл ажиллагаа хангалттай сайн байна

МХЕГ-аас ирүүлсэн удирдамжаар Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв, Насан туршийн боловсролын төвийн

June 17, 2022

© 2022 Говьсүмбэр аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.