2022 оны 2 дугаар улирлын өргөдөл, гомдлын тайлан

June 30, 2022 57

гса өргөдөл гомдол санал хүсэлтийн мэдээ 2 дугаар улирал

Холбоотой мэдээ

2022 оны 2 дугаар улирлын өргөдөл, гомдлын тайлан

гса өргөдөл гомдол санал хүсэлтийн мэдээ 2 дугаар улирал

June 30, 2022

2022 оны 1 дүгээр улирлын өргөдөл, гомдолын тайлан

гса-өргөдөл-гомдол-тайлан-01-р-улирал

April 12, 2022

© 2022 Говьсүмбэр аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.