Мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төв, Насан туршийн боловсролын төвийн үйл ажиллагаа хангалттай сайн байна

June 17, 2022 194

МХЕГ-аас ирүүлсэн удирдамжаар Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв, Насан туршийн боловсролын төвийн үйл ажиллагаанд Мэргэжлийн хяналтын газрын боловсролын хяналтын улсын байцаагч тандалт судалгаа хийв. Тандалт судалгаагаар тус байгууллагуудын үйл ажиллагаа хангалттай сайн байсан бөгөөд нийт 15 зөрчил илрүүлэн 6 зөрчлийг газар дээр нь арилгуулан 6 зөрчлийг арилгуулахаар 1 байгууллагад хугацаатай зөвлөмж хүргүүлэн мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллалаа.

Холбоотой мэдээ

“Хог хаягдлаас үүсэх эрсдэл, түүнд тавих төрийн хяналт” сэдэвт сургалт зохион байгуулав

Байгууллагын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу байгаль орчин, газар, геодези зураг зүйн хяналтын улсын

July 6, 2022

Мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төв, Насан туршийн боловсролын төвийн үйл ажиллагаа хангалттай сайн байна

МХЕГ-аас ирүүлсэн удирдамжаар Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв, Насан туршийн боловсролын төвийн

June 17, 2022

© 2022 Говьсүмбэр аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.