5-р Сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

June 2, 2022 73

Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 5 сар

Холбоотой мэдээ

6-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

6 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

July 1, 2022

5-р Сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 5 сар

June 2, 2022

төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 4 сар

ГСА аймаг ТГ мэдээ 4 сар

May 2, 2022

© 2022 Говьсүмбэр аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.