Барилга байгууламжийн зураг төсөл хянасан тухай

May 3, 2022 85

    Эрүүл ахуйн тухай хуулийн  5 дугаар зүйлийн 5.3 дэх заалтын дагуу Баярмега сервис ХХК -ийн хүсэлтээр Халуун усны барилга,  иргэн Д.Жавхлангийн хүсэлтээр Оргил зочид буудлын өргөтгөлийн  барилга, Баян төхөм шандат ХХК-ийн хүсэлтээр худалдааны төвийн  барилга, ММ архитектур ХХК-ний хүсэлтээр 2 дугаар сургуулийн хичээлийн 2 дугаар байрыг дотуур байрны  зориулалтаар өөрчлөн засварлах ажлын зураг төсөл (давтан хянасан)- ийг тус тус хянаж холбогдох хууль дүрэм журмын шаардлагад нийцсэн тухай дүгнэлт гарган хүргүүлсэн.

   Мөн Аслаан ХХК-ийн хүсэлтээр аймгийн ахмадын өргөөний ажлын зургийг хянахад өрөө тасалгаа болон ариун цэврийн тоног төхөөрөмж дутуу төлөвлөсөн, гадна орчны тохижилттой холбоотой дутагдлууд  илэрсэн тул холбогдох хууль, дүрэм журмын шаардлага хангаагүй тухай дүгнэлт гаргаж, зөрчлийг арилгуулахаар үүрэг болгов.

Холбоотой мэдээ

Барилга байгууламжийн зураг төсөл хянасан тухай

    Эрүүл ахуйн тухай хуулийн  5 дугаар зүйлийн 5.3 дэх заалтын дагуу Баярмега сервис ХХК -ийн хүсэл

May 3, 2022

© 2022 Говьсүмбэр аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.