ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙ, ДОТООД ХЯНАЛТЫН АЖИЛТНУУДАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

April 23, 2022 421
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сарын аяны хүрээнд  аймгийн ХАБЭА-н салбар зөвлөл, ХХҮГ, МХГ, Тэгш хөдөлмөр сургалтын төвийн сургагч багш С.Эрдэнэ,  Шивээ Овоо ХК-ийн ХАБЭА-н хэлтэстэй хамтран аж ахуйн нэгж, байгууллагын ХАБЭА, дотоод хяналт хариуцсан ажилтнуудад “Хөдөлмөрийн тухай” хууль /шинэчилсэн найруулга/, “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай” хуулийн мэдлэгийг дээшлүүлэх, хөдөлмөр, нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн дотоод хяналт шалгалтыг төлөвшүүлэх сургалтыг 4 дүгээр сарын 22-ны өдөр Шивээ Овоо ХК-ийн нүүрсний  уурхайд зохион байгууллаа. Сургалтад 32 аж ахуйн нэгж, байгууллагын 46 албан хаагч хамруулсан ба сургалтаар Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга, ХАБЭА-н тухай хууль тогтоомж, ҮОМШӨ-ний тэтгэмж, Байгууллагын дотоод хяналтын талаар мэдлэг ойлголт өгч, сонирхсон асуултад хариулт өгч хамтран ярилцсан үр дүнтэй сургалт боллоо.
-Сургалтын үеэр “Шивээ Овоо” ХК ХАБЭА-н сайн туршлагаа сурталчилж, үйл ажиллагаагаа танилцуулав.
-Сургалтад хамрагдсан ажилтнуудын дунд “АХА” тэмцээнийг зохион байгуулж, шилдгээр шалгарсан 3 ажилтанд аймгийн Засаг даргын орлогч Б. Анхбаяр шагналыг гардууллаа.

Холбоотой мэдээ

Хүүхдийн бэлгэнд боосон болон лангуугаар худалдаалж байсан хугацаа дууссан 12 нэрийн 435ш, 20 кг бүтээгдэхүүнийг илрүүлж устгууллаа

Хүүхдийн баярыг угтаж, болзошгүй эрсдэлээс  урьдчилан сэргийлэх зорилгоор МХЕГ-ын даргын баталсан 01

May 27, 2022

ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙ, ДОТООД ХЯНАЛТЫН АЖИЛТНУУДАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сарын аяны хүрээнд  аймгийн ХАБЭА-н салбар зөвлөл, ХХҮГ, МХГ

April 23, 2022

© 2022 Говьсүмбэр аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.