Корона вирусын халдварын бүсийн эмчилгээ, халдвар хамгааллын дэглэмийн байдалд дэмжлэгт хяналт хийв

October 29, 2021 170

Эрүүл ахуй халдвар хамгааллын болон Эмчилгээний чанарын хяналтын улсын байцаагчид 2021 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдөр Сүмбэр сумын хэмжээнд хийгдэж буй Корона вирусын халдварын бүсийн эмчилгээ, халдвар хамгааллын дэглэмийн байдалд дэмжлэгт хяналт хийв. Энэ хүрээнд Энхтусдэм өрхийн Эрүүл мэндийн төвийн коронавирусын халдвартай батлагдсан тохиолдуудын үзлэг, эмчилгээ хийж буй цэг болон Нэгдсэн эмнэлгийн Ковидын эмчилгээний 6 тасгийг хамрууллаа. Шалгалт хийх явцад нийт 157 хүн эмчлүүлж байсан ба эдгээрийн 2 нь нэн хүнд , 5 нь хүндэвтэр гэж эрэмбэлэгдэж эрчимт эмчилгээний тасагт эмчлэгдэж байв.

Шалгалтаар иргэдэд 1 цэгийн үйлчилгээ шуурхай хүргэж байгаа (Энхтусдэм өрхийн ЭМТ), АНЭ-т халдварын бүсүүдийг 1 чигийн урсгалаар 6 тасагт зөв зохион байгуулсан, бүсүүдийн дэглэмийн мөрдөлт сайн (хөдөлгөөний хувьд), эрүүл мэндийн ажилтнууд хувцас, хувийн хамгаалах хэрэгслийг бүрэн өмсөж хэвшсэн, хог хаягдлын цуглуулалт зайлуулалт шаардлагад нийцсэн, ЭМТҮ-ний талаархи эмчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамж-100% байсан зэрэг ололтууд байсан ч хүний нөөц дутагдалтай, тоног төхөөрөмж хүрэлцээгүй,зарим эм, эмнэлгийн хэрэгсэл тасалдсан, нөөц багассан зэрэг тулгамдсан асуудлууд байсан. Дэмжлэгт хяналтаар  шалгалтад хамрагдсан 2 ЭМБ-д нийт 23 дутагдал илэрсэн ба газар дээр нь 8 дутагдлыг залруулж, 16 заалт бүхий 2 зөвлөмжийг хүргүүлж, холбогдох мэргэжлийн зөвлөгөөгөөр хангав. Дэмжлэгт хяналтын дүнг АОК-ын шуурхай штабын хуралд танилцуулсан.

Холбоотой мэдээ

2021 ОНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ТОВЧ ТАЙЛАН

2021 онд 17 зорилтын хүрээнд 81 арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж ажилласнаас биелэлтийг 98.3 хув

December 31, 2021

Сумдын эрүүл мэндийн төвийн улаан бүсэд ажиллав

МХЕГ-ын даргын баталсан 01/95 тоот удирдамжийн хүрээнд Шивээговь,  Баянтал сумын эрүүл мэндийн төвүү

November 2, 2021

Корона вирусын халдварын бүсийн эмчилгээ, халдвар хамгааллын дэглэмийн байдалд дэмжлэгт хяналт хийв

Эрүүл ахуй халдвар хамгааллын болон Эмчилгээний чанарын хяналтын улсын байцаагчид 2021 оны 10 дугаар

October 29, 2021

© 2022 Говьсүмбэр аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.