Сүмбэр сум 1 дүгээр баг төмөр замын баруун талд өмчлөлийн газар бүхий иргэд болон ААНБ-д хяналт шалгалт хийв

October 29, 2021 149

Хяналт шалгалтаар Сүмбэр сумын 1 дүгээр баг, төмөр замын баруун тал буюу аяганы хонхорт өмчлөлийн газар зориулалт бусаар ашиглаж байгаа буюу ашигт малтмал хадгалах үйл ажиллагаа явуулж байгаа 8 байршил, нийтийн эзэмшлийн талбайд ашигт малтмал буулгасан эзэн холбогдогчтой 4 байршил, эзэн холбогдогчгүй 5 байршил болон хогийн цэг үүссэн 1 байршил, авто засварын үйлчилгээ эрхэлж хөрс болон хүрээлэн буй орчинд сөрөг нөлөө үзүүлж байгааа 2 байршил тус тус байгааг тогтоов.

Шалгалтаар 7 аж ахуй нэгжид 26 заалт бүхий 7 албан шаардлага хүргүүлж, 3 аж ахуй нэгжид зөрчил шалгах ажиллагаа явуулж нийт 11 сая төгрөгний торгох шийтгэл оногдуулав. Үүнээс гадна газрыг зориулалт бусаар ашигласан 1 иргэнд зөрчлийн хэрэг нээн шалгаж байна.

Холбоотой мэдээ

2021 ОНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ТОВЧ ТАЙЛАН

2021 онд 17 зорилтын хүрээнд 81 арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж ажилласнаас биелэлтийг 98.3 хув

December 31, 2021

Сумдын эрүүл мэндийн төвийн улаан бүсэд ажиллав

МХЕГ-ын даргын баталсан 01/95 тоот удирдамжийн хүрээнд Шивээговь,  Баянтал сумын эрүүл мэндийн төвүү

November 2, 2021

Корона вирусын халдварын бүсийн эмчилгээ, халдвар хамгааллын дэглэмийн байдалд дэмжлэгт хяналт хийв

Эрүүл ахуй халдвар хамгааллын болон Эмчилгээний чанарын хяналтын улсын байцаагчид 2021 оны 10 дугаар

October 29, 2021

© 2022 Говьсүмбэр аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.