2021 оны 5 дугаар сарын мэдээ

May 31, 2021 220

Эндээс үзнэ үү!

ГСА, төсвийн гүйцэтгэлийн 5-р сарын мэдээ

Холбоотой мэдээ

5-р Сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 5 сар

June 2, 2022

төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 4 сар

ГСА аймаг ТГ мэдээ 4 сар

May 2, 2022

төсвийн гүйцэтгэл 3 сар

төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 3 сар

April 1, 2022

© 2022 Говьсүмбэр аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.