2021 оны 3 дугаар сарын мэдээ

April 5, 2021 55

Эндээс үзнэ үү!

Төсвийн гүйцэтгэлийн 3-р сарын мэдээ

Холбоотой мэдээ

2021 оны 3 дугаар сарын мэдээ

Эндээс үзнэ үү! Төсвийн гүйцэтгэлийн 3-р сарын мэдээ

April 5, 2021

ЗӨРЧИЛГҮЙ САНАЛ ДҮГНЭЛТ БҮХИЙ АУДИТЫН ГЭРЧИЛГЭЭ АВЛАА

Мэргэжлийн хяналтын газрын 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн аудитаар

March 19, 2021

2021 оны 2 дугаар сарын мэдээ

Энд дарж үзнэ үү   Төсвийн гүйцэтгэлийн 2-р сарын мэдээ

March 19, 2021

© 2021 Говьсүмбэр аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.