ХҮҮХДИЙН ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙД ХАМТАРСАН ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТ ХИЙЛЭЭ

July 3, 2020 2396

Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны “Хүүхдийн эрх, аюулгүй байдлыг хангах тухай” 01 дүгээр албан даалгавар, Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 2020 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдрийн цахим шуурхай хурлаас өгсөн Улсын Ерөнхий байцаагчийн үүрэг, Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын даргын 2020 оны 01/359 тоот чиглэлийн дагуу Монгол Улсын Хүүхдийн эрхийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1.2, 15.1.4, Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.2.1 дэх заалтуудыг үндэслэн хүүхдийг болзошгүй эрсдэлд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Аймгийн Онцгой байдлын газар, Цагдаагийн хэлтэс, Мэргэжлийн хяналтын газар, Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар хамтран 2020 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдөр орон нутгийн “Хүүхдийн тоглоомын талбай”-д хүүхдийн тоглоомын талбайд тавигдах ерөнхий шаардлага MNS 6751:2019 стандартын хэрэгжилтийг шалгах хяналт шалгалтын ажлыг зохион байгууллаа.

Хяналт шалгалтад Шивээговь сум, Баянтал сум, Сүмбэр сумдын нийт 22 тоглоомын талбайн орчин, 84 тоглоомыг хамруулж 2 тоглоомын талбайг ашиглах боломжгүй, 69 тоглоом эвдэрсэн нь хүүхдэд аливаа эрсдэл учруулахуйц байгааг тогтоолоо.
Тоглоомын талбайн хувьд нийтлэг гарсан зөрчлүүд
– Гэрэлтүүлэг муу
– Зориулалтын зөөлөвч байхгүй
– Талбайн гадаргуу жигд бус
– Хогийн цэгийн дэргэд
– Арчлалт муу. Хогондоо дарагдсан
– Кабелийн утас ил
– Хаалт, хашлага нь эвдэрсэн, хамгаалалтгүй хүүхэд гэмтээх өндөр эрсдэлтэй гэж үнэлсэн байна.
Тоглоомуудад илэрсэн нийтлэг зөрчил
– Эвдэрч гэмтсэн, бүрэн бус
– Хуучирсан, ашиглах боломжгүй
– Хэтэрхий өндөрт байрласан
– Суурины бэхэлгээ муу хийгдсэн зэрэг нийтлэг зөрчил илэрсэн байна.

Хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил, дутагдлыг арилгуулахаар холбогдох шатны байгууллагуудад албан мэдэгдэл хүргүүлэхээр ажиллаж байна.

 

 

Холбоотой мэдээ

Түүх соёлын үл хөдлөх дурсгалын улсын тооллого явагдаж байна

Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын А/256 дугаар захирамжаар байгуулагдсан ТСҮХД-ын тооллогыг зохион бай

October 10, 2022

Ундны усны чанар, аюулгүй байдалд хяналт шинжилгээ хийлээ

Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 2022 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан дагуу төвлөрсөн бо

September 20, 2022

Баянтал сумын Талын Илч ОНӨҮГ-т өвөлжилтийн бэлэн байдал 88 хувьтай хангагдсан байна

Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 2022 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Баянтал сумын Талын Илч ОНӨ

September 19, 2022

© 2023 Говьсүмбэр аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.