Сонгуулийн үеэр хяналт тавин ажиллаж байна.

June 24, 2020 114

Монгол Улсын Засгийн газрын 188 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангуулахаар 9 хэсгийн хороонд хяналт тавин ажиллаж байна. Уг тогтоолын хэрэгжилтийг эрүүл мэндийн 12, онцгой байдлын 18 нийт 30 хүн хэрэгжүүлж , холбогдох арга хэмжээг авч байна. Тэд урьдчилан өгсөн зөвлөмжийн дагуу журамд заасан бүхий л арга хэмжээг сайтар гүйцэтгэж байгаа ба одоогоор эрүүл мэндийн хувьд сэжигтэй тохиолдол байхгүй, бусад арга хэмжээний хувьд зөрчил илрээгүй, хяналт үргэлжилж байна.

Холбоотой мэдээ

Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын үйл ажиллагаанд хяналт тавин ажиллав

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын баталсан 01/75 тоот удирдамжийн дагуу Элсэлтийн ерөнхий ша

July 7, 2020

ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН ТУХАЙ

     Мэргэжлийн хяналтын газрын 2020 оны шалгалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Говьсүмбэр аймаг д

July 3, 2020

ХҮҮХДИЙН ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙД ХАМТАРСАН ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТ ХИЙЛЭЭ

Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны “Хүүхдийн эрх, аюулгүй байдлыг хангах тухай” 01 дүгээр албан да

July 3, 2020

© 2020 Говьсүмбэр аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.