аймаг, сумдын Мал эмнэлэг, үржлийн нэгжүүдэд төлөвлөгөөт шалгалт хийгдэж байна.

May 21, 2020 106

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын Мал эмнэлгийн хяналтын улсын ахлах байцаагч Б.Ганхуяг, Мал үржлийн хяналтын улсын байцаагч Д.Батмөнх нар манай аймагт ажиллаж байна. Улсын ахлах байцаагчид аймаг, сумдын Мал эмнэлэг, үржлийн 10 нэгжид төлөвлөгөөт хяналт шалгалт, зөвлөн туслах үйлчилгээг 2020 оны 5 дугаар сарын 21-ээс 23-ны өдрүүдэд гүйцэтгэнэ.

Холбоотой мэдээ

аймаг, сумдын Мал эмнэлэг, үржлийн нэгжүүдэд төлөвлөгөөт шалгалт хийгдэж байна.

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын Мал эмнэлгийн хяналтын улсын ахлах байцаагч Б.Ганхуяг, Мал үржлий

May 21, 2020

Маскаа зүүцгээе аяны хүрээнд урьдчилан сэргийлэх хяналт үргэлжилж байна.

Мэргэжлийн хяналтын газраас аймгийн Засаг даргын орлогч даргын баталсан “Говьсүмбэр аймгийн нутаг дэ

April 27, 2020

Хаврын эргүүл шалгалт, сурталчилгааны ажлыг зохион байгууллаа

Аймгийн Засаг даргын 2020 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийн “Хаврын эргүүл шалгалт, сурталчилгааны аж

April 27, 2020

© 2020 Говьсүмбэр аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.