аймаг, сумдын Мал эмнэлэг, үржлийн нэгжүүдэд төлөвлөгөөт шалгалт хийгдэж байна.

May 21, 2020 146

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын Мал эмнэлгийн хяналтын улсын ахлах байцаагч Б.Ганхуяг, Мал үржлийн хяналтын улсын байцаагч Д.Батмөнх нар манай аймагт ажиллаж байна. Улсын ахлах байцаагчид аймаг, сумдын Мал эмнэлэг, үржлийн 10 нэгжид төлөвлөгөөт хяналт шалгалт, зөвлөн туслах үйлчилгээг 2020 оны 5 дугаар сарын 21-ээс 23-ны өдрүүдэд гүйцэтгэнэ.

Холбоотой мэдээ

Зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлж байна

Барилгын техникийн хяналтын чиглэлээр Сүмбэр сумын ЗДТГ, Баянтал сумын ЗДТГ, аймгийн Шүүхийн шинжилг

May 29, 2020

ШИВЭЭГОВЬ СУМАНД УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ШАЛГАЛТ ХИЙГДЭЖ БАЙНА

Хүүхдийн баярболох гэж байгаатай холбогдуулан Шивээговь сумын хүнсний худалдаа, үйлчилгээний газрууд

May 29, 2020

Урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийгдэж байна

Хүүхдийн баярын урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтыг хүнсний худалдаа үйлчилгээний 2 газарт хийлээ.

May 26, 2020

© 2020 Говьсүмбэр аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.