Байгууллагын хүсэлтийн дагуу сургалт зохион байгуулав

March 30, 2020 66

Аймгийн Мал эмнэлгийн газраас ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу шинээр мал эмнэлгийн хяналтын улсын байцаагчийн эрх олгогдсон 5 ажилтанд Мэргэжлийн хяналт шалгалтын ерөнхий шаардлага, стандартыг сурталчилан таниулах, хяналт шалгалт явуулах, хяналт шалгалтын хүрээнд үйлдэх эрх зүйн баримт бичгүүдийг хэрхэн зөв үйлдэх талаар арга зүйн зөвлөгөө өгөхөөс гадна, зөрчлийг шалган шийдвэрлэх ажиллагаа, улсын байцаагчийн ёс зүйн талаар мэдлэг, мэдээлэл өгөх сургалтыг ЭМБХХХ-ээс зохион байгуулав.

Холбоотой мэдээ

ДАДЛАГА СУРГУУЛЬ ЯВАГДАЖ БАЙНА

Коронавируст халдвараас урьдчилан сэргийлэх, цартахалтай тэмцэх хүч хэрэгслийн бэлэн байдлыг дээшлүү

May 6, 2020

Маскаа зүүцгээе аяны хүрээнд урьдчилан сэргийлэх хяналт үргэлжилж байна.

Мэргэжлийн хяналтын газраас аймгийн Засаг даргын орлогч даргын баталсан “Говьсүмбэр аймгийн нутаг дэ

April 27, 2020

Нийтийн эзэмшлийн гудамж, талбайд халдваргүйжүүлэлтийн ажил хийгдэж байна

Коронавирусийн халдвар болон бусад халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор аймгийн Мэргэжли

April 27, 2020

© 2020 Говьсүмбэр аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.