Хяналт шалгалтын төлөвлөгөө

МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГААС 2022 ОНД ХИЙХ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Монгол Улсын Засгийн газрын “Эдийн засгаа сэргээх 10 их наядын цогц төлөвлөгөө”, Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын ДИЖИТАЛ ШИЛЖИЛТ-ын хүрээнд , ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ ШАЛГАЛТЫГ 50% БУУРУУЛЖ , “ЗӨВЛӨН ТУСЛАХ” үйлчилгээг нэмэгдүүлэн баялаг бүтээгчдийнхээ үйл ажиллагааны стандартыг дээшлүүлэх замаар иргэдийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг хангахад чиглүүлэн төлөвлөгөөг боловсрууллаа.

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын 2021 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/115 дугаар тушаалаар баталсан Мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас 2022 онд хийх хяналт шалгалтын төлөвлөгөөг “Төрийн хяналт шалгалтын тухай” хуульд заасны дагуу олон нийтэд зарлаж байна.

Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 2022 оны хяналт шалгалтын төлөвлөгөө баталсан МХЕГ-ын даргын 2021 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/115 дугаар тушаалыг ТАТАЖ авна уу.

Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 2022 оны хяналт шалгалтын төлөвлөгөөг ТАТАЖ авна уу.

Лаборатори

Шинэ мэдээ

Санал асуулга

© 2023 Говьсүмбэр аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.