Хяналт шалгалтын мэдээ

Урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийгдэж байна

Хүүхдийн баярын урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтыг хүнсний худалдаа үйлчилгээний 2 газарт хийлээ.

аймаг, сумдын Мал эмнэлэг, үржлийн нэгжүүдэд төлөвлөгөөт шалгалт хийгдэж байна.

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын Мал эмнэлгийн хяналтын улсын ахлах байцаагч Б.Ганхуяг, Мал үржлий

Маскаа зүүцгээе аяны хүрээнд урьдчилан сэргийлэх хяналт үргэлжилж байна.

Мэргэжлийн хяналтын газраас аймгийн Засаг даргын орлогч даргын баталсан “Говьсүмбэр аймгийн нутаг дэ

Зөвлөмж, сэрэмжлүүлэг

Лаборатори

Шинэ мэдээ

Санал асуулга

© 2020 Говьсүмбэр аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.