Эрхэм зорилго

Дундговь аймгийн нутаг дэвсгэрт хууль тогтоомж, стандартын хэрэгжилтийг сахиулан иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах, хөдөлмөрлөх эрхийг хангах чанартай бүтээгдэхүүн үйлчилгээ хэрэглэх, хүний болон нийгмийн тогтвортой хөгжил бизнес эрхлэх таатай нөхцөлийг бүрдүүлэхэд оршино.

Фото мэдээ

Шинэ мэдээ

Санал асуулга

© 2021 Дундговь аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.