Фото мэдээ

Сургалт зохион байгуулав

Мэргэжлийн хяналтын байгууллагад шинээр ажилд томилогдсон улсын байцаагчдад байгууллагын бодлого, зорилтыг танилцуулах, мэргэжлийн хяналт шалгалтын ажлын онол, практикийн анхан шатны мэдлэгийг эзэмшүүлэх зорилгоор танхимын сургалтыг 2021.08.06-ны өдөр зохион байгуулав. Сургалтаар “Мэргэжлийн хяналт

August 17, 2021

Дархан-Уул аймгийн онцгой комиссын 2020.12.09-ний өдрийн хурлаас гарсан шийдвэр

Дархан-Уул аймгийн онцгой комиссын 2020.12.09-ний өдрийн хурлаас гарсан шийдвэрийн дагуу дараах чиглэлийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгч этгээдийн үйл ажиллагааг  2020.12.11-ний өдрөөс эхлэн явуулахаар шийдвэрлэв.

December 9, 2020

Дархан-Уул аймгийн Онцгой комиссын 2020.12.09-ний өдрийн хурлаас гарсан шийдвэр

Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт /хэсэгчлэн/ шилжсэн үед Дархан-Уул аймгийн Онцгой комиссын 2020.12.09-ний өдрийн хурлаас гарсан шийдвэрийн дагуу зөвшөөрснөөс бусад чиглэлийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгч этгээд, иргэний үйл ажиллагааг үргэлжлүүлэн хязгаарлалаа.

December 9, 2020

ФОТО МЭДЭЭ

Шинэ мэдээ

Санал асуулга

© 2023 Дархан-Уул аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.