Зөвлөмж

БОЛЗОШГҮЙ ГАМШИГИЙН ҮЕД ДАРХАН СУМЫН ИРГЭД ОЛОН НИЙТИЙН ЦУГЛАРАХ ЦЭГИЙН БАЙРШИЛ

Байгалийн гамшиг, галын аюул, газар хөдлөлт, гэнэтийн томоохон гамшгуудаас хамгаалах үүднээс Дархан-Уул аймгийн Дархан суманд түр цугларах цэгийн тэмдэглэгээг байршуулсан. Бодит газар хөдлөлтийг хэдэн цагт болохыг тааж мэдэх боломжгүй. Хүчтэй газар хөдлөлт болсны дараа утас харилцаа, тог цахилгаан

October 26, 2020

ФОТО МЭДЭЭ

Шинэ мэдээ

Санал асуулга

© 2022 Дархан-Уул аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.