“Хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхлэгчдэд эрүүл ахуйн болон зохистой дадлыг нэвтрүүлэх нь” сургалт зохион байгууллаа.

April 15, 2022 762

Дархан-Уул аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газраас “Хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхлэгчдэд эрүүл ахуйн болон зохистой дадлыг нэвтрүүлэх нь” сэдэвт салбарын сургалтыг зохион байгууллаа. Сургалтад хүнсний үйлдвэр, худалдаа, нийтийн хоол үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа эрхлэгч 45 байгууллагын 81 ажиллагсдыг хамруулан Мэргэжлийн хяналтын газраас хүнсний аюулгүй байдлын чиглэлээр 2019-2021 онд хийгдсэн хяналт шалгалт, илэрсэн зөрчил дутагдал, арилгах арга зам, эрүүл ахуйн зохистой дадал нэвтрүүлэх, Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын www.igov.mn цахим системийг ашиглах талаар тус тус мэдээлэл хийн, сонирхсон асуултанд хариулт өгч, сургалтад оролцогчдын хүнсний аюулгүй байдлын талаарх мэдлэгийг дээшлүүлж мэдээллээр хангалаа.

Холбоотой мэдээ

“Хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхлэгчдэд эрүүл ахуйн болон зохистой дадлыг нэвтрүүлэх нь” сургалт зохион байгууллаа.

Дархан-Уул аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газраас “Хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхлэгчдэд эрүүл аху

April 15, 2022

УУЛ УУРХАЙН ЗӨВЛӨГӨӨН ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.

Өнөөдөр /2022.04.15/ Аймгийн хэмжээнд “Хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх

April 15, 2022

“Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах” нь сургалтыг зохион байгуулав.

Дархан-Уул аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газраас “Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах нь” сургалт

March 28, 2022

© 2022 Дархан-Уул аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.