“Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах” нь сургалтыг зохион байгуулав.

March 28, 2022 289
Дархан-Уул аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газраас “Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах нь” сургалт зөвлөгөөнийг дэд бүтцийн салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй 30 ААНБ-ын удирдах болон инженер техникийн 41 ажилтныг хамруулан зохион байгууллаа.
Тус зөвлөгөөнд Барилга байгууламжийн зураг төсөл, угсралт, ашиглалтад авах үед гарч байгаа зөрчил дутагдал, түүний шалтгаан нөхцөл, арилгах арга зам, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын удирдлага зохион байгуулалт, шинээр батлагдсан Хөдөлмөрийн тухай хууль болон холбогдох дүрэм, журам, стандартын хэрэгжилтийн талаар МХГ-ын улсын байцаагчид мэдээлэл хийж, санал солилцлоо.

 

Холбоотой мэдээ

“Хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхлэгчдэд эрүүл ахуйн болон зохистой дадлыг нэвтрүүлэх нь” сургалт зохион байгууллаа.

Дархан-Уул аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газраас “Хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхлэгчдэд эрүүл аху

April 15, 2022

УУЛ УУРХАЙН ЗӨВЛӨГӨӨН ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.

Өнөөдөр /2022.04.15/ Аймгийн хэмжээнд “Хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх

April 15, 2022

“Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах” нь сургалтыг зохион байгуулав.

Дархан-Уул аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газраас “Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах нь” сургалт

March 28, 2022

© 2022 Дархан-Уул аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.